Richtlijnen om veilig te graven

Het is druk onder de grond. Met miljoenen kilometers aan kabels, leidingen en buizen is het belangrijk dat belanghebbenden (provincie, gemeente, netbeheerders en waterschappen) tijdig op de hoogte zijn van ieders werkzaamheden. Het liefst al in de plan- en ontwerpfase van een uit te voeren project. Zo kan rekening worden gehouden met elkaars werk en met elkaars planningen. Wij helpen daarbij door het opstellen van richtlijnen en adviesbladen voor het uitvoeren van werkzaamheden nabij onze elektriciteits- en gasnetten. Het advies is om deze richtlijnen en adviesbladen vooraf te raadplegen en in de onderzoeks- en ontwerpfase op te nemen in de risicoanalyse en/of maatregelenplan.

Door het toepassen van de richtlijnen en adviesbladen hoeven de werkzaamheden niet onnodig uit te lopen en kunnen onvoorziene uitgaven door graafschade worden voorkomen. Voor de omwonenden en onze klanten betekent dit dat straten minder lang opengebroken hoeven te zijn. Door elkaar vroegtijdig te betrekken kunnen ergernissen voor omwonenden teruggedrongen worden. Op deze manier wordt niet alleen op straat meer samengewerkt, maar juist ook achter de schermen bij de voorbereiding.

Bereidt u goed voor en voorkom onvoorziene onderbrekingen en kosten

Voorkomen van onvoorziene onderbrekingen

Met een goede voorbereiding en het volgen de richtlijnen helpt u mee aan de betrouwbaarheid van het energienet van Westland Infra. Wanneer wij op tijd onze werkzaamheden kunnen plannen, voorkomen we onvoorziene onderbrekingen aan het stroom- of gasnet. In het geval dat een onderbreking nodig is, kunnen wij onze klanten tijdig informeren.

Vragen?
Neem contact op met de medewerkers van onze Klantenservice via 085 0466 800 of klantenservice@westlandinfra.nl.

Toch schade gemaakt? Belt u ons zo spoedig mogelijk

Grote schade (uitstromend gas of volle sluiting)

 • Let op uw eigen veiligheid
 • Zet het werk direct stop
 • Neem voldoende afstand van de beschadigde leiding of kabel
 • Bel gratis 112 en vervolgens 0800-9009
 • Zet de omgeving van de schade af en houd het publiek op afstand
 • Gasuitstroom: dek een gaslek nooit af met zand of andere middelen, het gas kan een weg vinden (via riool-, of mantelbuis) naar een object (zoals een woonhuis of bedrijfspand).
Kabel of leiding geraakt? Bel 0800 9009
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunnen we schade aan kabel of leiding gratis repareren

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, kunnen we schade aan kabel of leiding gratis repareren:

 • U heeft een Klic-melding gedaan bij het kadaster .
 • De betreffende tekeningen zijn op locatie beschikbaar.
 • De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als direct gevolg van de veroorzaakte schade.
 • Er is zorgvuldig te werk gegaan aan de hand van de richtlijnen van CROW (Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).
 • De ligging van kabels en/of leidingen heeft u van te voren vastgesteld.
 • U heeft de schade direct gemeld.
 • Het graafwerk ligt nog open.
 • Er is geen gas ontsnapt in het geval van een leiding.