Westland Infra presenteert zijn Investeringsplan 2024

Gepubliceerd op 01-11-2023
Leestijd 4

Westland Infra Netbeheer is, samen met alle netbeheerders, bezig met de grootste verbouwing van het Nederlandse energiesysteem. Ondertussen blijft de winkel open en presenteren wij ons Investeringsplan 2024. Om de enorme klus van de energietransitie te klaren, investeren we in ons gas- en elektriciteitsnet. En stellen we ingrijpend andere werkwijzen voor waarmee een forse versnelling van het uitbreiden van het energienet mogelijk is.
 
Consumenten rijden, verwarmen en koken steeds vaker elektrisch en ook grote, industriële klanten elektrificeren hun fossiele processen op grote schaal. Daarnaast bouwt Nederland bijna 1 miljoen woningen tot 2030. Dat is goed nieuws voor de energietransitie en de maatschappij. De toegenomen vraag naar transportcapaciteit betekent ook dat er flinke netuitbreidingen nodig zijn om alle klanten te kunnen helpen. Ook blijven investeringen in het landelijk gastransportnet noodzakelijk om veilig, betrouwbaar en efficiënt gastransport te kunnen garanderen.  
 
Om te bepalen waar en wanneer energie-infrastructuur wordt aangelegd, uitgebreid en onderhouden, publiceren we elke twee jaar ons investeringsplan. In dit investeringsplan staat welke investeringen we in de jaren 2024, ’25 en ’26 in ons energienet doen. Ook maken we een inschatting van de investeringen die de komende tien jaar nodig zijn.   
  
Samen met belanghebbenden  
Wij maken dit investeringsplan in overleg met belanghebbenden, zoals Rijksoverheid, provincie, gemeenten en marktpartijen. In deze editie zijn voor het eerst ook de provinciale energieplannen (pMIEK) - de belangrijkste maatschappelijke projecten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het provinciale energiesysteem - meegenomen. Ons investeringsplan is nu ter consultatie te vinden op onze website. Wij dienen deze op 1 januari in bij Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) in.  
  
Nationale Uitvoeringsagenda laat zien hoe uitbreiding sneller kan  
Alle netbeheerders zijn sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk infrastructuur bij. Maar dat is niet genoeg. De uitvoering moet sneller. Dat kan alleen door samen - netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en (mede)overheden - anders te werken. Vandaag wordt een voorstel voor een Nationale Uitvoeringsagenda gepubliceerd, waarin de regionale netbeheerders een aanzet doen hoe deze versnelling wordt gerealiseerd. Hiermee komt er perspectief voor alle energiegebruikers, van industrie tot consument, doordat duidelijk wordt welke infrastructuur op korte termijn gerealiseerd kan worden. Zo willen we bijvoorbeeld zo efficiënt mogelijk werken met ‘productiekaravanen’ die wijk voor wijk het net toekomstbestendig maken en door zogenaamde ‘vergunningfabrieken’ die zorgen dat er sneller grond beschikbaar is voor de benodigde infrastructuur.  
 
Start van de dialoog 
De komende periode gaan we met stakeholders in gesprek over ons investeringsplan. Tegelijk wordt de dialoog gestart over de voorgestelde Nationale Uitvoeringsagenda. Samen met overheden, ketenpartners en bedrijven willen we de uitvoeringsagenda verder aanscherpen en concretiseren zodat we samen kunnen werken aan het versneld uitbreiden van de energienetten.

Inzage en advies
Het Investeringsplan wordt vier weken lang ter consultatie gepubliceerd op onze website. Alle reacties worden als zienswijze bijgevoegd in de definitieve versie. Daarbij wordt aangegeven hoe de uitkomsten van de consultatie zijn verwerkt. Na toetsing door de ACM (Autoriteit Consument & Markt) en het ministerie van EZK (Ministerie van Economische Zaken & Klimaat) is het investeringsplan vastgesteld en publiceert Westland Infra het definitieve investeringsplan.

Bekijk het Ontwerp Investeringsplan 2024. Heeft u een zienswijze of advies, dan horen wij dit graag uiterlijk 29 november 2023. 

Ontwerp Investeringsplan 2024