Teruglevering energie regelen

Gegevens aanvrager:

Belangrijke informatie
Gaat u energie opwekken en terugleveren aan het net? Vraag vooraf toestemming door onderstaand formulier in te vullen. Westland Infra controleert of de opwek past in de lokale netsituatie. Wellicht is er een netaanpassing nodig. Hoe eerder wij dat weten, hoe beter wij kunnen voldoen aan uw verwachtingen.

Is uw opwekinstallatie groter dan 1 MW? Dan dient u uiterlijk 3 maanden voor datum van ingebruikname een PGMD-document in te dienen (geldt vanaf 27 april 2019). Uiterlijk 1 maand voor datum van ingebruikname krijgt u uitsluitsel van ons of de opwekinstallatie voldoet aan de gestelde eisen. Na verzending van dit formulier ontvangt u een zogenaamde PGMD-document per email. Vult u de gevraagde technische informatie in dit document zo compleet mogelijk in. Verdere instructies staan in de email. 

Gegevens aansluiting


U heeft nog 18 karakters over.
De EAN-code is een uniek 18-cijferig nummer dat alleen voor uw aansluiting geldt. U vindt de EAN-code van uw elektriciteit- en/of gasaansluiting op de rekening van uw energieleverancier of via www.eancodeboek.nl.

Gegevens opwekinstallatie 

Dit is niet per se het totale vermogen. Vraag indien nodig bij uw installateur na wat de maximale piek is van de productie die u gaat terugleveren aan het net.
Voor zonnepanelen gaat het hierbij om de (gesommeerde) maximumcapaciteit van de omvormers waarmee de panelen aan het net gekoppeld zijn. Let op dat u hier de goede waarde in KW invult. Vaak staat er in uw documentatie een waarde in W of in VA. In dat geval deelt u de waarde door 1000. Zo is bijvoorbeeld 1300 W, 1.3 KW en is ook 1300 VA, 1.3 KW. Zie voor meer informatie over uw elektriciteitsopwekker de factuur en documentatie van uw elektriciteitsopwekker of neem contact op met uw installateur. De klantenservice van uw netbeheerder heeft deze gegevens niet.
Vul hier het totale Wattpiek vermogen in van de zonnepanelen geïnstalleerd achter de omvormer. Zie voor meer informatie de factuur/documentatie van de zonnepaneleninstallatie of neem contact op met uw installateur. De klantenservice van uw netbeheerder heeft deze gegevens niet.
De geplande datum waarop de elektriciteitsproductie-eenheid in bedrijf wordt genomen. De opwekinstallatie moet binnen 6 maanden na vandaag ingebruik genomen worden. Is deze datum verder dan 6 maanden dan verzoeken wij u om deze terugleveraanvraag op een later tijdstip te doen.

Belangrijke informatie:
Past d​​​e wijziging van het terugleververmogen in de huidige grootte van uw aansluiting? Overleg met uw installateur.
Is de huidige aansluitcapaciteit niet voldoende, vraag dan een verzwaring van uw aansluiting aan.

Merk en type elektriciteitsproductie-eenheid

Elektriciteitsopslag

Overige gegevens

Stem met uw meetbedrijf de startdatum voor teruglevering af zodat het meetbedrijf tijdig de administratieve verwerking kan uitvoeren.

Wilt u gebruikmaken van de SDE++ subsidie? Dan kunt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland lezen wat de mogelijkheden zijn en hoe dit werkt.

Neemt u contact op met uw meetbedrijf om de brutoproductiemeter aan te vragen?

Wijzigen opwekinstallatie

Belangrijke informatie:
Past d​​​e wijziging van het terugleververmogen in de huidige grootte van uw aansluiting? Overleg met uw installateur.
Is de huidige aansluitcapaciteit niet voldoende, vraag dan een verzwaring van uw aansluiting aan

Afmelden opwekinstallatie

De geplande datum waarop de elektriciteitsproductie-eenheid uit bedrijf wordt of is genomen.

Belangrijke informatie:
Controleert u of uw contractcapaciteit nog past in uw nieuwe situatie. Is dit niet het geval, dan kunt u uw contractcapaciteit aanpassen

U bent al geverifieerd.
Moment geduld...

Belangrijke informatie

Opwekinstallatie aanmelden
Eigenaren van (nieuwe) productie-installaties dienen relevante informatie door te geven, zoals locatie, datum aansluiting, maximum capaciteit, primaire energiebron en relevante contactgegevens. Westland Infra registreert uw installatie in het landelijke systeem voor opwekeenheden.

Wijziging doorgeven opwekinstallatie
Een aanpassing in het vermogen van uw installatie (of toevoeging van elektriciteitsopslag) geeft u door als een wijziging van de opwekinstallatie. Kies voor aanmelden bij een uitbreiding met een nieuwe opwekinstallatie.

Afmelden opwekinstallatie
Ook een eventuele uitbedrijfname moet worden doorgegeven. Westland Infra meld uw installatie af in het landelijke systeem voor opwekeenheden.


Wat doen wij met uw gegevens?
Bekijkt u ons privacybeleid.