Wat is de energietransitie

Tegenwoordig komt u het woord “Energietransitie” vaak tegen. Maar wat betekent het eigenlijk? Kortweg is de energietransitie het omschakelen van fossiele brandstoffen (steenkolen, olie, aardgas) naar duurzamere en schonere energiebronnen (wind, zon, aardwarmte en waterkracht). Deze transitie vergt een aanpassing van ons huidige energiesysteem.

De meeste energie die we verbruiken wordt opgewekt door fossiele brandstoffen. Het verbranden van deze stoffen veroorzaakt schade aan natuur en milieu. De grootste boosdoener is CO2. CO2 zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt, waardoor de poolkappen smelten en de zeespiegel stijgt.

Door over te schakelen op duurzame energiebronnen kunnen we de schadelijke effecten van fossiele brandstoffen afremmen, verminderen en uiteindelijk te niet doen.

Klimaatakkoord van Nederland

Het Klimaatakkoord

Het doel van de transitie is om in 2050 een duurzame energievoorziening te hebben, 100% groene energie. Hiervoor zijn afspraken gemaakt. In Nederland zijn de afspraken over de energietransitie vastgesteld in het Klimaatakkoord.

Energienet van de toekomst

Deze veranderingen vergen ook aanpassingen in ons energienet. Zon en wind zijn niet altijd aanwezig. Hier moet rekening mee gehouden worden.
Er wordt ingezet op opslag. Nu al kan je een elektrische auto als batterij gebruiken. In de toekomst komen hier meer oplossingen voor.
Verwarmen wordt nu nog vaak opgelost met gas, maar we gaan van het gas af. Warmte blijft nodig. Hoe gaan we warmte bij iedereen krijgen die dit nodig heeft. Of verwarm je met warmtepompen, hiervoor is elektriciteit nodig. Er zijn ook oplossingen op het gebied van warmte-opslag.

Er zijn mooie ontwikkelingen op het gebied van energie. Belangrijk om energie betaalbaar te houden en schoner te krijgen. Het energienet van de toekomst is flexibel en sluit aan bij deze initiatieven.

Energienet van de toekomst - smart grid
Hoe draag ik mijn steentje bij

Wat kan ik doen

Iedereen kan een steentje bijdragen. Vaak is dat ook goed voor uw portemonnee. Bekijk de informatie op de pagina “Verduurzamen van woning of pand”.

Wat de beste oplossing is voor u bespreekt u met uw installateur of aannemer.