Stijgende gasprijzen

Informatie over de stijgende gasprijzen

Het eenzijdig beëindigen van het energiecontract door een energieleverancier is geen juiste gang van zaken en vinden we heel vervelend om te horen. De signalen hierover nemen we mee in het gesprek met de energieleveranciers en de Autoriteit Consument & Markt (ACM, toezichthouder). Ons advies is om de contractbeëindiging te melden bij de ACM en eventueel een andere leverancier te nemen. Om energie te ontvangen blijft u verplicht een contract met een energieleverancier af te sluiten.     

Een lijst van energieleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument & Markt. 

Het aanmelden bij een energieleverancier kan vaak op verschillende manieren. Controleert u de website van de energieleverancier welke mogelijkheden er op dit moment worden aangeboden. Het kan zijn dat online aanvragen nu niet in behandeling worden genomen. Probeert u in dat geval de energieleverancier per e-mail of telefonisch te bereiken. Lukt het niet bij de ene leverancier? Dan is het goed om te kijken naar een andere leverancier.      

Een lijst van energieleveranciers vindt u op de website van de Autoriteit Consument & Markt. 

 

Klanten in de categorie kleinverbruik (gedeelte Thuis op onze website) hebben geen direct contract met Westland Infra. Wij hebben als netbeheerder geen directe rol in het afsluiten van een energiecontract. Voor de levering van energie is een contract met een energieleverancier nodig. De energieleveranciers zijn de klantingang en sluiten het energiecontract met u af. Via dit contract worden ook de netbeheerderskosten, door de energieleverancier, bij u in rekening gebracht. Neemt u contact op met een (andere) energieleverancier en vraag naar de contractmogelijkheden.  

Klanten in de categorie grootverbruik (gedeelte Zakelijk op onze website) hebben een contract voor netbeheer met Westland Infra, niet voor de levering van energie. Wij zijn als netbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en het beheer van uw aansluiting. Voor de levering van energie is een contract met een energieleverancier nodig. Neem daarom contact op met een (andere) energieleverancier en vraag naar de contractmogelijkheden. 

Voor klanten in de categorie kleinverbruik (gedeelte Thuis: consumenten en kleinzakelijk (MKB)).
Kunt u geen nieuwe leverancier vinden, kijkt u dan op de website van de Autoriteit Consument & Markt. Hier vindt u een lijst met welke energieleveranciers een vergunning hebben. Komt u er niet uit of wordt u geweigerd, neemt u dan contact op met de ACM (toezichthouder). Energieleveranciers mogen klanten niet weigeren.

Let op: Als u geen leverancier heeft en wel energie gebruikt, dan is Westland Infra uiteindelijk genoodzaakt de levering te stoppen. 


Voor grootverbruik klanten (gedeelte Zakelijk)
Kunt u geen nieuwe leverancier vinden, kijkt u dan op de website van de ACM. Hier vindt u een lijst met welke energieleveranciers een vergunning hebben. Komt u er niet uit of wordt u geweigerd, neemt u dan contact op met de ACM (toezichthouder).Het is belangrijk dat u binnen 10 werkdagen een contract met een energieleverancier heeft afgesloten. 

Let op: Als u geen leverancier heeft en wel energie gebruikt, dan is Westland Infra uiteindelijk genoodzaakt de levering te stoppen. Wij houden ons aan wet- en regelgeving en aan de Tarievencode

Voor klanten in de categorie kleinverbruik (gedeelte Thuis):
Dat vinden wij vervelend om te horen. Neemt u contact op met uw energieleverancier voor de mogelijkheden. Of vraagt u hulp aan uw gemeente. Controleert u daarnaast of u de juiste toeslagen krijgt en/of u mogelijk in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of een andere vorm van ondersteuning zoals de voedselbank of een donatie van de energiebank. 
 

Voor klanten in de cateforie grootverbruik (gedeelte Zakelijk):
Dat vinden wij vervelend om te horen. Als u vanwege de hoge leveranciersprijzen in de problemen komt met onze betaalverplichting, neemt u dan contact op met onze Administratie via incasso@westlandinfra.nl email of telefonisch via 085 0028 388  . Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

Als consument of MKB-er (categorie Kleinverbruik) hoeft u niets te doen. Wanneer een leverancier failliet dreigt te raken en geen stroom meer kan leveren, kan de ACM de vergunning van de leverancier intrekken. Vervolgens krijgt u in ieder geval binnen 20 dagen automatisch een nieuwe energieleverancier toegewezen. 

Extra toelichting: De nieuwe toegewezen leverancier neemt contact met u op. Het kan zijn dat hij uw oude contract overneemt, met inbegrip van de voorwaarden. De kans bestaat ook dat de nieuwe leverancier u een nieuw aanbod doet. Wilt u liever stroom en gas bij een andere energieleverancier? Dan hebt u een opzegtermijn van 30 dagen. In sommige gevallen moet u nog een opzegvergoeding betalen. 


Kunt u als klant in de categorie Grootverbruik geen leverancier vinden, neemt u dan contact op met de ACM (toezichthouder). Daarnaast is het noodzakelijk dat er binnen 10 werkdagen een nieuwe aanmelding komt van een energieleverancier.  

Let op: Als u geen leverancier heeft en wel energie gebruikt, dan is Westland Infra uiteindelijk genoodzaakt de levering te stoppen. Wij houden ons aan wet- en regelgeving en aan de Tarievencode

Kleinverbruik, gedeelte Thuis op de website:
Wanneer een energieleverancier failliet is dan houdt Westland Infra toezicht op het snel en juist toewijzen van klanten aan energieleveranciers maar Westland Infra heeft hier geen actieve rol. Klanten worden niet van energie afgesloten in deze situatie. 


Grootverbruik, gedeelte Zakelijk op website:
Kunt geen nieuwe leverancier vinden, kijkt u dan op de website van de ACM, Autoriteit Consument & Markt. Hier vindt u een lijst met welke energieleveranciers een vergunning hebben. Komt u er niet uit of wordt u geweigerd, neemt u dan contact op met de ACM (toezichthouder).Het is belangrijk dat u binnen 10 werkdagen een contract met een energieleverancier heeft afgesloten. 

Let op: Als u geen leverancier heeft en wel energie gebruikt, dan is Westland Infra uiteindelijk genoodzaakt de levering te stoppen. Wij houden ons aan wet- en regelgeving en aan de Tarievencode

De tarieven van de netbeheerder gaan niet mee met de stijgende gasprijzen. De stijgende gasprijzen worden veroorzaakt door de vraag en aanbod van gas.  

Voor zakelijke klanten (categorie grootverbruik) 
Wij moeten ons houden aan geldende wet- en regelgeving en aan de Tarievencode, ook op het gebied van onze tarieven.