Ik heb een klacht

Westland Infra Netbeheer is voortdurend bezig met het optimaliseren van de dienstverlening en voldoet graag aan uw wensen. Bent u niet tevreden over een van onze producten of diensten of hebt u een opmerking voor ons? Laat ons dit weten zodat wij passende maatregelen kunnen treffen. U kunt uw klacht of melding doorgeven door gebruik te maken van het digitale klachtenformulier. Uiteraard kunt u uw klacht of melding ook per post naar ons sturen.

Westland Infra Netbeheer B.V.
Klachtenbehandeling
Postbus 1
2685 ZG Poeldijk

U hebt uw klacht of melding ingediend en nu?
Zodra wij uw klacht of melding hebben ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging inclusief dossiernummer. Hebt u tussentijds vragen of opmerkingen over uw klacht, wilt u hierbij dit dossiernummer vermelden. Wij streven ernaar binnen tien werkdagen uw klacht of melding af te handelen. Indien een oplossing in deze periode niet mogelijk is, ontvangt u binnen vijf werkdagen bericht van ons binnen welke termijn een adequate reactie kan worden verwacht. Wij zijn wettelijk verplicht een klacht binnen acht weken op te lossen. 

Energiediefstal
Het illegaal afnemen van elektriciteit en/of gas kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Elektrocutie, brand, koolmonoxidevergiftiging en kooldioxideverstikking zijn enkele voorbeelden van de risico’s bij energiediefstal. Vermoedt u energiediefstal of hebt u misbruik van installaties ontdekt, dan verzoeken wij u hiervan melding te maken door contact op te nemen met de politie (telefoonnummer 0900 – 8844). Ook kunt u Meld Misdaad Anoniem inschakelen. Het telefoonnummer dat u hiervoor kunt bellen is 0800 – 7000.

Uw melding doorgeven aan ons kan natuurlijk ook via het formulier "Meld energiefraude". Wij danken u bij voorbaat voor uw oplettendheid.

Bevuiling of vandalisme

Helaas komt het regelmatig voor dat transformatorstations, gasstations, lichtmasten en elektriciteitskasten het doelwit zijn van bevuiling c.q. vandalisme. Met name bij graffitispuiters en wildplakkers zijn deze objecten zeer gewild. Ondervindt u hinder van graffiti, posters of andere schade op of aan een van onze eigendommen, geeft dit dan door via het meldingsformulier bevuiling of vandalisme. Uw melding doorgeven per post kan in dit geval natuurlijk ook.

Westland Infra Netbeheer B.V.
Afdeling Officemanagement (bevuiling of vandalisme)
Postbus 1
2685 ZG Poeldijk

Schade en compensatie

Als u van mening bent dat u schade hebt geleden als gevolg van onze dienstverlening, doorloopt u dan het stappenplan schade.