Ontwerp-investeringsplan en reacties ingediend bij de ACM

Gepubliceerd op 04-01-2022
Leestijd 3

Westland Infra heeft zijn ontwerp-investeringsplan 2022 naar de toezichthouder ACM gestuurd. In dit plan zijn ook de reacties verwerkt die zijn binnengekomen gedurende de consultatiefase, november vorig jaar. 

In 2020 publiceerden wij voor het eerst ons investeringsplan ‘nieuwe stijl’, met de bedoeling om ministerie, toezichthouder en betrokken maatschappelijke partijen meer inzicht te bieden. De energietransitie vraagt om grote uitbreidingen van het elektriciteitsnet en aanpassingen van het gasnet. Daardoor is intensief overleg nodig over knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor.

Reacties op zienswijzen
Het ontwerp-investeringsplan hebben we in november ter inzage voor consultatie op onze website gepubliceerd. Verschillende organisaties hebben in hun reactie suggesties gedaan voor verbeteringen, waardoor het investeringsplan in hun ogen beter zal aansluiten bij de behoeften van (markt)partijen. De zienswijzen zijn opgenomen in het plan en waar mogelijk zijn de suggesties direct verwerkt.

Partijen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen binnenkort een rechtstreekse reactie. 

Nadat toezichthouder ACM het ontwerp-investeringsplan heeft beoordeeld, wordt deze definitief op onze website gepubliceerd.

Lees het ontwerp-investeringsplan 2022.
 

Ontwerp Investeringsplan 2022 ingediend