Contractcapaciteit gas wijzigenU heeft nog 18 karakters over.
Een nieuwe contractcapaciteit gaat altijd in per de eerste van een aankomende maand en kan niet met terugwerkende kracht ingaan.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...
Belangrijke informatie

Dit aanvraagformulier is alleen van toepassing voor aansluitingen die op afstand worden uitgelezen.

Volgens de Tarievencode Gas is iedereen met een jaarverbruik van 170.000 m³ per jaar verplicht een verwachte maximale capaciteit op te geven. Deze maximale capaciteit, ook wel contractwaarde genoemd, heeft betrekking op het regionale transport van gas. Deze contractwaarde is de capaciteit (herleid naar m³/uur) die u verwacht op enig moment in een kalenderjaar maximaal gedurende één uur voor een aansluiting nodig te hebben.

Een aanpassing van de contractwaarde is van kracht met ingang van de maand volgende op de instemming met en de uitvoering van het verzoek door Westland Infra. De contractwaarde kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast. Na het indienen van het verzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd of instemming is verleend.

Meer informatie over de Tarievencode Gas vindt u op de website van de ACM.
 

Overschrijden contractwaarde

Bij een overschrijding van de opgegeven contractcapaciteit wordt u over die waarde het hele kalender jaar afgerekend. Een overschrijding houdt geen automatische aanpassing in van de contractcapaciteit. Na een verhoging van de capaciteit is het 12 maanden lang niet meer mogelijk om de waarde te verlagen.

* Bekijk de Algemene Voorwaarden.

Belangrijk
Wijzigingen van de contractwaarde (kW gecontracteerd) dienen op grond van de TarievenCode voorafgaand aan de maand opgegeven te worden. Vanaf de contractering voor de maand januari 2022 gaan wij dit strikter handhaven. Dat betekent dat gewenste wijzigingen ingaande januari 2022 in december 2021 gemeld dienen te zijn.
​​​​​​​
Wat doen wij met uw gegevens?
Bekijkt u ons privacybeleid.