Mogelijkheden verlagen contractwaarde elektriciteit

Gepubliceerd op 03-04-2020
Leestijd 4

Graag attenderen wij u op de mogelijkheden om de gecontracteerde waarde voor elektriciteit te verlagen. Deze mogelijkheden zijn overeenkomstig de TarievenCode elektriciteit. Wellicht kunnen deze mogelijkheden van pas komen ter verlichting van de cashflow en/of kosten in deze bijzondere tijd.

Voor klanten in de deelmarkt HS-TS/MS
Voor deze klanten geldt een gecontracteerd transportvermogen dat het gehele kalenderjaar van toepassing is. Echter, op grond van gewijzigde bedrijfsomstandigheden kan eenmalig een verlaging - ingaande de volgende maand - worden aangevraagd. 

Hierbij opgemerkt
In het geval de verlaagde waarde op een later tijdstip in het jaar wordt overschreden, geldt deze nieuwe waarde tot het einde van het kalenderjaar en vindt er een verrekening met terugwerkende kracht plaats tot het moment van de verlaging.


Voor klanten in de deelmarkten MS, MS/LS
In het geval de gecontracteerde waarde in de afgelopen 12 maanden niet omhoog is bijgesteld (hetzij door verhoging op verzoek, hetzij door een overschrijding), kan de gecontracteerde waarde worden verlaagd met ingang van de volgende maand. 

Hierbij opgemerkt
In het geval de verlaagde waarde wordt overschreden, geldt een terugwerkende kracht tot en met de maand van de verlaging. Dit kan voorkomen worden door het niet aan laten komen op een overschrijding, maar voorafgaand aan de maand waarin een hogere waarde wordt verwacht een verhoging door te geven. Deze verhoging dient alsdan ruim voldoende te zijn, want mocht die waarde alsnog worden overschreden, geldt alsnog de terugwerkende kracht tot aan het moment van de verlaging.
 

Termijn voor aanvragen verlaging
Gezien de bijzondere omstandigheden als gevolg van de crisis hebben wij de termijn voor het aanvragen van een verlaagde waarde per 1 april opgerekt naar 20 april. Na ontvangst controleren we of aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Een aanvraag kan ingediend worden via het formulier contractwaarde aanpassen.  

Aandachtspunt
Bovenstaand is het beleid en de uitleg van Westland Infra en geldig voor klanten in het verzorgingsgebied van Westland Infra.

Wij hebben vernomen dat aan klanten die zich niet in het verzorgingsgebied van Westland Infra bevinden soms door de netbeheerder in dat verzorgingsgebied wordt aangegeven dat met het verlagen van de contractwaarde het recht op transport kan worden verspeeld voor wat betreft het verlaagde gedeelte.

Bij Westland Infra geldt dit nadrukkelijk niet. Wij kunnen ons voorstellen dat in het geval u klant bent bij een andere netbeheerder en aldaar een verlaging aanvraagt expliciet vraagt naar eventuele gevolgen en dit laat vastleggen.
 

Mogelijkheden verlagen contractvermogen elektriciteit