Verwijdering gasaansluiting consumenten nu tijdelijk volledig vergoed

Gepubliceerd op 26-02-2021
Leestijd 4

Vanaf  maandag 1 maart betalen consumenten niet meer voor het verwijderen van de gasaansluiting als ze daarvoor een verzoek indienen bij hun netbeheerder. Op deze manier worden koplopers van de energietransitie gestimuleerd zelf hun woning aardgasvrij te maken. Wanneer in een woning geen aardgas meer wordt gebruikt, moet omwille van de veiligheid de gasaansluiting worden verwijderd. Volgens de regelgeving betaalden consumenten tot nu toe de kosten voor verwijdering. Het kabinet heeft mogelijk gemaakt dat deze kosten per 1 maart worden gesocialiseerd. Dit is een tijdelijke oplossing in opmaat naar een permanente oplossing in de Energiewet.

Steeds meer consumenten maken werk van de energietransitie en besluiten zelfstandig van het gas af te gaan. Bij consumenten die geen gas meer gebruiken, moet de gasaansluiting onder andere vanwege veiligheidsredenen volledig worden verwijderd. Uit onderzoek van Kiwa blijkt dat een andere oplossing, waarbij een ongebruikte gasleiding onder druk in de grond blijft zitten, op termijn niet veilig is. Een aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting kan eenvoudig via www.mijnaansluiting.nl

Een eindoplossing in nieuwe Energiewet blijft nodig
Om de energietransitie te versoepelen, besloot voormalig minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de verwijderingskosten tijdelijk te socialiseren. Consumenten die geen gas meer gebruiken krijgen dan niet met kosten te maken als zij om verwijdering van de gasaansluiting verzoeken. De netbeheerders mogen de kosten nu verrekenen in het periodiek aansluittarief gas. Dit betekent dat de kosten voor het aardgasloos maken van woningen wordt betaald door consumenten die aan het gasnet verbonden blijven. Nu is het aantal consumenten dat zelfstandig van het gas af gaat nog relatief beperkt, maar die aantallen lopen de komende jaren op. Voor de lange termijn is deze regeling dan ook niet houdbaar. 

Consumenten van het aardgas af halen, kan alleen als de Energiewet in alle gevallen toe te passen is en als kosten eerlijk verdeeld worden. De keuze is hier aan de politiek, al denken de netbeheerders vanuit hun uitvoerende rol graag mee. De netbeheerders benadrukken dat een transitiebestendige eindoplossing in de Energiewet moet worden opgenomen.