Samenwerking Westland Infra, Evides en BAM: gezamenlijke aanpak groot onderhoud N468

Gepubliceerd op 21-02-2023
Leestijd 5

Westland Infra Netbeheer, Evides Waterbedrijf en BAM Energie & Water zijn een samenwerking aangegaan voor de gezamenlijke aanpak van het groot onderhoud aan de provinciale weg N468 in Midden-Delfland.

We zetten een gezamenlijk bouwteam op, waarin alle deskundigheid bij elkaar gebracht wordt. Dit team gaat zich bezighouden met de realisatie van een detailontwerp voor de noodzakelijke verleggingen van de water- en energie infrastructuur en de uitvoering daarvan. Het belangrijke voordeel hiervan is dat de werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd kunnen worden.  

“Deze samenwerking levert economisch én maatschappelijk voordeel op. Voor ons als partners, maar nog veel belangrijker voor de inwoners en ondernemers van Midden-Delfland. Door tijdens dit project samen te werken, kunnen we de werkzaamheden efficiënt uitvoeren”, aldus Paul Langereis, directeur Westland Infra Netbeheer.

Erik ter Velde, directeur Infra van Evides Waterbedrijf: “Door het verleggen en robuuster maken van de drinkwaterleiding zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst voldoende en kwalitatief goed water uit de kraan komt voor de inwoners van Midden-Delfland. Door samen te werken met Westland Infra en BAM willen we de overlast zoveel mogelijk beperken. Bovendien is het efficiënt om samen te werken in deze tijd van schaars personeel en schaars materiaal.”

“Door intensief samen te werken in een bouwteam verhogen we de efficiëntie en de kwaliteit”, aldus Rolf te Velde, directeur Operations bij BAM Energie & Water. “De uitdagingen waar we momenteel voor staan vragen om een andere aanpak, waarin alle partijen over hun eigen schaduw heen moeten stappen en écht samen moeten gaan werken. We zijn trots dat wij een bijdrage mogen leveren aan dit mooie project”.

Over de reconstructie van de N468
De provincie Zuid-Holland voert samen met het Hoogheemraadschap van Delfland groot onderhoud uit aan de N468. Het gaat om het gedeelte tussen Maasland en de rotonde bij de A4 op de Klaas Engelbrechtsweg in de gemeente Midden-Delfland. De weg wordt opnieuw ingericht en verzwaard en de dijk wordt verstevigd. Dit betekent dat de aanwezige water- en energieleidingen binnen dit projectgebied verlegd moeten worden.  De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2e helft van 2023. De uitvoering duurt naar verwachting twee jaar en gaat zoveel als mogelijk mee in de werkzaamheden van de Provincie Zuid-Holland.
 

Ondertekening bouwcontract aanpak groot onderhoud N468