Open data elektriciteitsnet

Ligging van het elektriciteitsnet

De liggingsgegevens van elektriciteitsnetten, inclusief de locaties van de stations en verdeelkasten.  

Beschrijving inhoud van de shapefiles:

Verbindingen
De coördinaten van de verbindingen (kabels) van het elektriciteitsnet. 

Uitgezonderd zijn: 

 • Verbindingen die niet in gebruik zijn.
 • Verbindingen die alleen voor openbare verlichting worden gebruikt.
 • Verbindingen  die niet in eigendom zijn van Westland Infra.
 • Aansluitkabel: Het laatste stuk verbinding naar de individuele aansluiting.

Specificaties

 • Hoogspanning (HS) groter of gelijk aan 25 kV.
 • Middenspanning (MS) groter dan of gelijk aan 1kV en kleiner dan 25 kV.
 • Laagspanning (LS) kleiner dan 1 kV.

Stations

 • Bevat coördinaten van de meest relevante componenten in het elektriciteitsnet, zoals transformatorstations.  
 • Coördinaten van de aansluitingen worden niet getoond.

Specificaties

 • Middenspanning (MS) groter dan of gelijk aan 1 kV en kleiner dan 25 kV.
 • Laagspanning (LS) kleiner dan 1 kV.