Extra meetpunt voor thuis

Een extra meetpunt is een tweede meter (of meerdere meters) achter de bestaande hoofdmeter en aansluiting. Zo is het mogelijk om een andere energieleverancier te kiezen voor de tweede meter, dus meerdere leveranciers op dezelfde aansluiting. Een goede manier om bijvoorbeeld afgenomen en teruggeleverde energie los van elkaar te verrekenen. Een extra meetpunt is alleen mogelijk bij een elektriciteitsaansluiting. 

Schematische uitleg van extra meetpunt

Schematische uitleg

De extra meter wordt op een apart meterbord geplaatst en verbonden met de hoofdmeter. De capaciteit van de aansluiting verandert hierdoor niet. Wilt u de capaciteit veranderen, lees meer over het wijzigen van uw aansluiting of over een zuivere terugleveraansluiting, interessant voor een collectief. 
 

Wanneer wordt een extra meetpunt toegepast

 • Als u voor afname en teruglevering van elektriciteit verschillende energieleveranciers wilt. De leverancier met de beste prijs voor afname, hoeft niet altijd de beste prijs te hebben voor teruglevering.
 • U gaat samen met het collectief waarin u zit zonnepanelen plaatsen op een dak om elektriciteit op te wekken. Met een extra meetpunt kunt u onafhankelijk van de eigenaar van het dak een energieleverancier kiezen om de opgewekte energie af te rekenen.
 • U deelt een pand of bedrijventerrein met een ander. Ook de elektriciteitsaansluiting wordt gedeeld, dit is voordeliger qua kosten. Door het plaatsen van een extra meetpunt kunt u en de andere partij(en) een eigen energieleverancier kiezen.

Voorwaarden

 • Voor elk extra meetpunt moet een overeenkomst worden afgesloten bij een energieleverancier.
 • De aansluit- en transportovereenkomst van de hoofdmeter en -aansluiting zijn van toepassing op alle extra meetpunten.
 • De extra meetpunten worden gebruikt voor dezelfde WOZ als de hoofdaansluiting. 
 • Alle extra meetpunten komen in dezelfde meterkast van de hoofdmeter (en -aansluiting).
 • Er geldt een maximum van 5 extra meetpunten per kleinverbruiksaansluiting (kleiner of gelijk aan 3x80 Ampere)
 • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn.
 • Als de hoofdaansluiting buiten bedrijf wordt gesteld, verwijderen wij de extra meetpunten.
 • Volgens de wet mogen extra meetpunten niet gebruikt worden voor bewoning zoals onderhuur of een studentenhuis.
Vraag een extra meetpunt aan