Energie opwekken en terugleveren

Welke stappen zijn nodig om energie op te gaan wekken en terug te leveren. Om u op weg te helpen geven wij u hier een overzicht van wat u bij wie moet regelen. De volgorde van deze lijst is niet willekeurig, want wat u bij de ene partij regelt, hebt u bij de andere partij nodig. Begin met uw voorbereidingen dus bovenaan in de lijst.

Daarnaast is het belangrijk dat u vroeg in het proces contact met ons opneemt, zodat we met u mee kunnen denken over de realisatie van uw terugleveraansluiting.

Oriënteer en informeer

Stap 1: Oriënteer en informeer

Oriënteer u op de aanschaf van een energie-opwekkende installatie.

 • Maak een keuze waarmee u wilt gaan opwekken
 • In sommige situaties is er een vergunning nodig voor het plaatsen van de installatie. Informeer bij uw gemeente.
 • Kies een erkend installateur. Opwekinstallaties moeten vanaf 27 april 2019 voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.
Aanmelden energie-opwekkende installatie

Stap 2: Aanmelden energie-opwekkende installatie

Neemt u in de planfase contact op en meld uw energie-opwekkende installatie bij ons aan.

Om energie terug te mogen leveren moet het contract dat u hebt met Westland Infra (transportovereenkomst) worden aangepast. Wij passen uw contract aan als:

 • er voldoende capaciteit op het energienet beschikbaar is; 
 • uw aansluiting geschikt is om energie terug te leveren.

Als het net en uw aansluiting geschikt zijn, krijgt uw productie-installatie een groen EAN-code van ons. Deze groen EAN-code vindt u in de transportovereenkomst voor teruglevering en hebt u nodig als u subsidie wilt ontvangen voor duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld zon, wind of geothermie.

Is de aansluiting alleen bedoeld om de opgewekte stroom terug te leveren, dan is een zuivere terugleveraansluiting mogelijk geschikt.

Meer informatie over aansluitingen:

Aanvragen subsidie

Stap 3: Aanvragen subsidie  

In sommige gevallen kunt u subsidie krijgen als u energie opwekt en teruglevert. De overheid (RVO) stelt hiervoor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) beschikbaar. Controleert u de website van RVO en let ook op de gestelde eisen. U hebt  bijvoorbeeld een transportindicatie nodig. Een transportindicatie kunt u bij ons aanvragen.

Contact met uw meetbedrijf

Stap 4: Contact met uw meetbedrijf

Neem contact op met uw meetbedrijf om na te gaan of uw meetinrichting geschikt is voor de registratie van teruglevering. Het is mogelijk dat de hoofdmeter aangepast moet worden voor teruglevering. Uw meetbedrijf plaatst, wanneer nodig, ook een brutoproductiemeter.

Aanmelding bij CertiQ

Stap 5: Aanmelding bij VertiCer

VertiCer certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. De Garanties van Oorsprong die VertiCer verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Het proces werkt als volgt:

 • Na de realisatie van de installatie en de bemetering, meldt u zich aan bij VertiCer. Hiervoor hebt u de groen EAN-code nodig.
 • VertiCer stuurt uw aanvraag vervolgens door naar Westland Infra ter goedkeuring. 
 • Wij beoordelen de informatie waarbij schouwen een optie kan zijn.
 • Bij goedkeuring geven wij de informatie door aan VertiCer.
 • VertiCer controleert de vaststelling en geeft dit door aan RVO. Hierna start de subsidie.
 • Zolang de productie-installatie geregistreerd is, sturen wij de gemeten productie naar VertiCer.
Contact met uw energieleverancier

Stap 6: Contact met uw energieleverancier

Hebt u al een contract met een energieleverancier voor het afnemen van energie? Dan kan het terugleveren van energie gevolgen hebben voor het bestaande contract. Neem als u gaat terugleveren daarom altijd contact op met uw energieleverancier.

Bekijk alle energieleveranciers op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).