Zuivere teruglevering

Opgewekte en teruggeleverde energie apart af laten rekenen gaat via een zuivere terugleveraansluiting. Deze is uitsluitend bedoeld voor het terugleveren van energie. Geschikt voor energiecollectieven (coöperatieve opwekking). Houdt er wel rekening mee dat per WOZ één zuivere terugleveraansluiting naast een bestaande aansluiting gerealiseerd mag worden. 

Wat is de postcoderoosregeling

Postcoderoosregeling

Dit is een subsidieregeling gebaseerd op een afgebakend gebied op basis van postcodes. De deelnemers van het collectief bevinden zich in deze roos om recht te hebben teruggave van energiebelasting. Zo kunnen we zonder zonnepanelen op ons eigen dak, toch meedoen aan duurzame initiatieven als financieringsmogelijkheid. 

Alleen een collectief die gebruik maakt van de Postcoderoosregeling kan een zuivere terugleveraansluiting aanvragen. 

Meer informatie vindt u op de website Postcoderegeling.

Voorwaarden

  • Aangesloten bij energie-collectief (energiecoöperatie of vereniging van eigenaren (VVE))
  • Postcoderoosregeling van toepassing (Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek)
  • Geen elektriciteitsverbruik, alleen teruglevering achter deze aansluiting

Voordelen

  • U betaalt geen capaciteitstarief voor deze aansluiting.
  • De terugleveraansluiting is niet afhankelijk van de capaciteit van de bestaande aansluiting op de betreffende WOZ. U bepaalt zelf de capaciteit, deze mag dus lager of hoger zijn, afhankelijk van de op te wekken elektriciteit.
  • Het contract van de zuivere terugleveraansluiting staat los van de bestaande aansluiting. Als de bestaande aansluiting wordt afgesloten of de eigenaar zegt het contract op, blijft de terugleveraansluiting bestaan.
  • Geen ruimte rond uw eigen woning of pand, toch meedoen aan duurzame initiatieven. 

Let op: Voor een aanvraag van subsidie is een transportindicatie SCE (subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) vereist.

U vraagt een zuivere terugleveraansluiting aan via www.mijnaansluiting.nl. Bij “Waar gaat u de elektriciteitsaansluiting voor gebruiken?” geeft u aan dat u “een zuivere terugleveraansluiting” aanvraagt. 

Zuivere teruglevering voorwaarden en voordelen
Vraag een zuivere terugleveraansluiting aan