Beheer van een betrouwbaar net

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Energie is onmisbaar

We hebben energie nodig voor onze welvaart en ons welzijn. Kortom: om te kunnen leven, wonen en werken. Ook om te ontwikkelen is energie onmisbaar. Iedereen moet gebruik kunnen maken van energie. De huidige manier van energieopwekking kan niet blijven voortbestaan. Grondstoffen uit fossiele bronnen veroorzaken onwenselijke bijeffecten, zoals het uitstoten van broeikasgassen of aardbevingen door bodemdaling zoals in Groningen.

Westland Infra werkt dagelijks aan een leefbare en duurzame samenleving en we geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken. De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam energiesysteem zien wij als grootste uitdaging voor de komende decennia.

Energie opgewekt uit (decentrale) duurzame bronnen moet een plek krijgen in ons energiesysteem. Daarvoor zijn juist een goede infrastructuur en technologische vooruitgang noodzakelijk. De toegang tot energie voor iedereen en de hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid veranderen niet. De netwerken zullen wel steeds meer onderdeel zijn van lokaal geregelde energiestromen waarbij het belang van data steeds verder toeneemt om vraag en aanbod goed te balanceren en in te regelen.

Betaalbare en duurzame energie