Direct regelen

Regel uw afspraak

Afspraak maken

Vraag een slimme meter aan

Slimme meter aanvragen

Regel de uitlezing van uw slimme meter

Uitlezen slimme meter in-/uitschakelen

Meld een storing aan uw meter

Storing aan meter melden

Gedragscode Slim Netbeheer

Westland Infra beschermt uw gegevens goed. Met alle andere netbeheerders van Nederland hebben wij gezamenlijk een gedragscode opgesteld die voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze gedragscode is vastgelegd hoe wij omgaan met uw (meter)gegevens.

Zo voldoet de slimme meter aan strenge wettelijke eisen om uw gegevens te beveiligen.

Klacht of vraag?

Heeft u een klacht of vraag over het naleven van de gedragscode met betrekking tot Westland Infra Netbeheer? U kunt deze indienen op de website van Netbeheer Nederland. Naast het  formulier voor uw klacht of vraag, vindt u ook de volledige gedragscode en meer informatie over welke gegevens wij gebruiken en hoe wij er mee omgaan.  

Veelgestelde vragen

U kunt kosteloos het automatisch uitlezen van meterstanden van de slimme meter aan- of uitzetten. Vult u het formulier “Automatisch uitlezen meterstanden” in met uw gewenste instelling. 

U kunt er voor kiezen een slimme meter te laten plaatsen zonder dat uw energieleverancier de standen op afstand uitleest. De uitleesfunctie wordt dan uitgezet. In dat geval dient u zelf jaarlijks uw meterstanden door te geven. 
Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren. In dit geval geeft u zelf uw meterstanden door en ontvangt u geen overzichten van uw verbruik. Wilt u later toch een slimme meter, vraagt u deze dan aan

U kunt een klacht of vraag indienen op de website van Netbeheer Nederland over het handelen van Westland Infra Netbeheer met betrekking tot het naleven van de gedragscode Slim Netbeheer. Naast het formulier voor uw klacht of vraag vindt u daar ook meer informatie over de manier waarop netbeheerders met data omgaan.

Bekijk alle veelgestelde vragen over de slimme meter.