Strengere eisen aan kleinere opwekinstallaties

Gepubliceerd op 21-04-2021
Leestijd 4

Installaties die energie leveren aan het elektriciteitsnet (zoals zonnepanelen) moeten voldoen aan Europese voorschriften. Vanaf 27 april 2021 geldt ook voor eigenaren van kleinere installaties, zoals consumenten en MKB-bedrijven, dat ze moeten aantonen dat ze aan deze eisen voldoen. Dit kan bij de aanmelding van hun installatie op de website energieleveren.nl.

De eisen waaraan de installaties moeten voldoen zijn vastgelegd in de Europese Netcode Requirements for Generators (RfG). Deze eisen zijn gericht op uniformiteit in onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie. De RfG is per april 2019 van kracht in Nederland. Grotere installaties moeten sindsdien al aantonen dat ze voldoen aan de eisen, voor kleinere eenheden geldt deze verplichting nu ook, vanaf 27 april 2021.

Particulieren en MKB-bedrijven die energie gaan leveren aan het net, zijn verplicht hun installatie aan te melden op www.energieleveren.nl. Sinds  26 mei 2020 vraagt de site ook om het merk en type van de omvormer. Daaraan is per 27 april 2021 een lijst met geverifieerde omvormers toegevoegd, waarmee gecheckt kan worden of de omvormer aan de eisen van de RfG voldoet.  Ga naar de website van Netbeheer Nederland voor meer informatie en om de lijst met omvormers te raadplegen. De lijst is gebaseerd op een soortgelijke lijst die is opgesteld door Synergrid, de federatie van de netbeheerders in België. Netbeheer Nederland en Synergrid zijn hiervoor een samenwerking aangegaan.
 

Strengere eisen aan kleine opwekinstallaties