Westland Infra gaat jaarlijks 4,5 miljoen m3 groen gas distribueren

Gepubliceerd op 04-12-2019
Leestijd 3 minuten

Westland Infra gaat jaarlijks 4,5 miljoen m3 groen gas distribueren. Dit groene gas wordt geleverd door Hoogheemraadschap Delfland, met wie Westland Infra eerder dit jaar een groengasovereenkomst afgesloten heeft. Een belangrijke stap die bijdraagt aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en waarbij we bouwen aan een infrastructuur voor duurzame energiesystemen. En daarmee aan de energietransitie.

Afgelopen week vond de officiële opening plaats van de groengasinstallatie aan de Harnaschpolder in Den Hoorn.

De groengasinstallatie in Den Hoorn levert momenteel al meer dan 3 maanden groen gas op het transportnet van Westland Infra. Het volume van 4,5 miljoen m3 staat gelijk aan het volledig voorzien van 3000 huishoudens van gas.

installatie-groen-gas-wat-westland-infra-gaat-distribueren


Klimaatakkoord
In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat we in 2030 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Groen gas is één van de duurzame alternatieven voor aardgas. Het klimaatakkoord stelt als doel 70 petajoule groen gas in 2030. Vertaald naar het verzorgingsgebied van Westland Infra betekent dit voor ons een invoeding van 6,4 miljoen m3 groen gas in 2030 in ons gasnet. Hoogheemraadschap Delfland is voornemens om ons meer dan 4,5 m3 groen gas per jaar te leveren. In één klap behaalt Westland Infra hiermee meer dan twee derde van de groengas doelstellingen van het klimaatakkoord.

Aandeel groen gas
In 2019 is er landelijk 160 miljoen m3 gas beschikbaar voor transport. Westland Infra heeft met het transport van 4,5 miljoen m3 een aandeel van bijna 3% van de totale groen gastransport in Nederland.