Congestie

Vanwege een toename van teruglevering van elektriciteit door glastuinbouwbedrijven aan het stroomnet bestaat het risico dat het net overbelast raakt. In de gemeenten Midden-Delfland en Westland dreigt het verwachte transportvermogen op korte termijn het totale beschikbare transportvermogen voor teruglevering te overschrijden.

Vooraankondiging congestie

Vooraankondiging congestie

Om de beschikbaarheid van het net te kunnen garanderen en nader onderzoek te doen naar de omvang van het risico heeft Westland Infra Netbeheer een vooraankondiging congestie voor teruglevering gepubliceerd (ex artikel 9.5, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit). Dit betekent dat alle aanvragen met betrekking tot teruglevering van grootverbruikers (meer dan 3x80A) momenteel niet in behandeling worden genomen. Dit heeft betrekking op nieuwe aansluitingen, de wijziging van bestaande aansluitingen en het aanmelden van (meer) teruglevering op bestaande aansluitingen.

Lees het nieuwsbericht Vooraankondiging structurele congestie.
 

Structurele oplossing

We weten of er een probleem is, zodra het onderzoek naar het risico is afgerond. In dat geval wordt er naar een oplossing gezocht. De uitkomst van het onderzoek wordt op de website van Westland Infra Netbeheer gepubliceerd. Houd u onze website in de gaten. Alle aanvragen met betrekking tot (meer) teruglevering voor grootverbruikers worden op een wachtlijst geplaatst. Aanvragers worden op de hoogte gesteld als de aanvraag in behandeling wordt genomen door Westland Infra. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld als de congestie wordt opgeheven.

Veelgestelde vragen

Kort gezegd is congestie een tekort aan capaciteit op het energienet. Dit kan zowel voor afname als voor teruglevering van energie zijn. Bij afname kan het net de vraag van energie niet aan. En bij teruglevering kan het energienet het aanbod van energie niet aan. In beide situaties wordt de zogenaamde opstopping van het net congestie genoemd. 

Dit is afhankelijk van soort aanvraag. Alle aanvragen die alleen betrekking hebben op "afname" worden in behandeling genomen. Alle aanvragen met teruglevering in de categorie grootverbruik (groter dan 3x80A) worden momenteel niet uitgevoerd. In deze situatie komt de aanvraag op een wachtslijst en wordt er geen offerte opgesteld. Zodra het mogelijk is, worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst behandeld. 

Houd u onze website in de gaten voor de uitkomst van het onderzoek. Op basis van de uitkomst van het onderzoek kunnen wij aangeven of er maatregelen nodig zijn.

De vooraankondiging heeft alleen betrekking op nieuwe aanvragen van teruglevering van grootverbruikers (groter dan 3x80A aansluiting). Dit zijn aanvragen van:

  • nieuwe aansluitingen;
  • wijzigingen van aansluitingen.

Het uitbreiden van teruglevering valt in de categorie wijziging van aansluiting en wordt ook op dit moment niet uitgevoerd. 

Bestaande installaties mogen terugleveren volgens de gemaakte afspraken voor teruglevering. Dit geldt voor klanten zowel in de categorie kleinverbruik als grootverbruik.

De vooraankondiging congestie teruglevering geldt voor klanten in de categorie grootverbruik. Dit gaat om aansluitingen groter dan 3x80 Ampere. 

Aanvragen van klanten in de categorie kleinverbruik (gelijk aan en kleiner dan 3x80 Ampere) worden in behandeling genomen en uitgevoerd. In deze categorie vallen:

  • consumenten;
  • bedrijven en organisaties met een kleinzakelijke aansluiting.  

Meer informatie is te vinden op Stappenplan terugleveren stroom voor kleinverbruikers.

Er is alleen voor de teruglevering van elektriciteit een vooraankondiging netcongestie afgeroepen. Dit heeft geen effect op gasaansluitingen. Uw aanvraag met betrekking tot een gasaansluiting gaat door. 

Alle aanvragen zonder teruglevering van elektriciteit worden op dit moment gewoon in behandeling genomen. Uw aanvraag met betrekking tot alleen afname van elektriciteit wordt door ons op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen. 

Nee, de vooraankondiging heeft hier geen effect op. Alle aanvragen in de categorie kleinverbruik (aansluitingen gelijk aan en kleiner dan 3x80A), ook meerdere aansluiting in een aanvraag, worden op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen.

Let op: Om energie terug te leveren, is het nodig dat er een melding gedaan wordt via energieleveren.nl

Nee, nieuwbouw wordt normaal aangesloten en kan, nadat panelen zijn aangemeld, energie terugleveren.

De aanvragen die wij momenteel niet in behandeling kunnen nemen, staan "in de wacht". Zodra het mogelijk is, worden deze in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

We verwachten het onderzoek in april 2023 af te ronden. Hierna hebben we inzichtelijk of en waar er congestie in ons energienet aanwezig is. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.