Congestie

Vanwege een toename van teruglevering van elektriciteit door glastuinbouwbedrijven aan het stroomnet bestaat het risico dat het net overbelast raakt. In de gemeenten Midden-Delfland en Westland dreigt het verwachte transportvermogen op korte termijn het totale beschikbare transportvermogen voor teruglevering te overschrijden. Inkoopstation De Lier is ondertussen vrijgegeven voor teruglevering. Het onderzoek naar beschikbare capaciteit van het inkoopstation Westerlee loopt nog. 

EAN code zoeken

Vul hier uw EAN code in.

Let op!

De informatie met betrekking tot EAN-checker geldt voor grootverbruik klanten met een aansluiting groter dan 3x80A.

 

Vooraankondiging congestie

Congestie: landelijk probleem met regionale verschillen

Westland Infra Netbeheer heeft eind 2022 een vooraankondiging structurele congestie voor teruglevering gedaan. Dit betekent dat een aantal van onze klanten in Westland en Midden-Delfland te maken heeft met de grenzen van de mogelijkheden op ons net. Zij kunnen op dit moment niet zomaar over meer dan de afgesproken capaciteit beschikken. We hebben het dan voornamelijk over het vermogen om energie terug te leveren. 

We vertellen graag meer over de uitdagingen in ons energienet en de status van congestie in onze regio.

Lees het nieuwsbericht: Congestie: landelijk probleem met regionale verschillen
 

Vooraankondiging congestie

Om de beschikbaarheid van het net te kunnen garanderen en nader onderzoek te doen naar de omvang van het risico heeft Westland Infra Netbeheer een vooraankondiging congestie voor teruglevering gepubliceerd (ex artikel 9.5, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit). Dit betekent dat aanvragen met betrekking tot teruglevering van grootverbruikers (meer dan 3x80A) momenteel niet in behandeling worden genomen. Dit heeft betrekking op nieuwe aansluitingen, de wijziging van bestaande aansluitingen en het aanmelden van (meer) teruglevering op bestaande aansluitingen.

Lees het nieuwsbericht Vooraankondiging structurele congestie.
 

Inkoopstation De Lier

Na onderzoek op congestiemanagement is gebleken dat de transformatorstations die opgesteld staan in de Lier voldoende capaciteit hebben, waardoor aanvragen alsnog kunnen worden uitgevoerd. Grootverbruik klanten met aansluitingen groter dan 3x80A die aangesloten zijn op het inkoopstation De Lier kunnen een nieuwe aansluiting of aanpassing van hun aansluiting met betrekking tot teruglevering aanvragen. Maak gebruik van de EAN-code checker hierboven om te controleren of uw aansluiting gekoppeld is aan het inkoopstation De Lier.

Let op: Hierbij opgemerkt dat gevestigd zijn binnen de gemeentegrenzen van de Lier niet betekent dat de aansluiting ook op het inkoopstation de Lier zit.
 

Inkoopstation Westerlee

Voor het inkoopstation Westerlee geldt op dit moment nog de vooraankondiging structurele congestie. We kunnen helaas voor dit station niet met zekerheid stellen dat er capaciteit beschikbaar is. Klanten met hun aansluiting gekoppeld aan dit station worden bij aanvraag van een nieuwe of aangepaste aansluiting voor teruglevering op de wachtlijst geplaatst. Een structurele oplossing wordt onderzocht. Een planning van de eventuele netverzwaringen is nog niet bekend.

Veelgestelde vragen

Kort gezegd is congestie een tekort aan capaciteit op het energienet. Dit kan zowel voor afname als voor teruglevering van energie zijn. Bij afname kan het net de vraag van energie niet aan. En bij teruglevering kan het energienet het aanbod van energie niet aan. In beide situaties wordt de zogenaamde opstopping van het net congestie genoemd. 

Dit is afhankelijk van soort aanvraag. Alle aanvragen die alleen betrekking hebben op "afname" worden in behandeling genomen. Alle aanvragen met teruglevering in de categorie grootverbruik (groter dan 3x80A) achter inkoopstation Westerlee worden momenteel niet uitgevoerd. In deze situatie komt de aanvraag op een wachtlijst en wordt er geen offerte opgesteld. Zodra het mogelijk is, worden de aanvragen in volgorde van binnenkomst behandeld. 

Houd u onze website in de gaten voor de uitkomst van het onderzoek. Op basis van de uitkomst van het onderzoek kunnen wij aangeven of er maatregelen nodig zijn.

De vooraankondiging heeft alleen betrekking op nieuwe aanvragen van teruglevering van grootverbruikers (groter dan 3x80A aansluiting) achter inkoopstation Westerlee. Dit zijn aanvragen van:

  • nieuwe aansluitingen;
  • wijzigingen van aansluitingen.

Het uitbreiden van teruglevering valt in de categorie wijziging van aansluiting en wordt ook op dit moment niet uitgevoerd. 

Bestaande installaties mogen terugleveren volgens de gemaakte afspraken voor teruglevering.

De vooraankondiging congestie teruglevering geldt voor klanten in de categorie grootverbruik. Dit gaat om aansluitingen groter dan 3x80 Ampere achter inkoopstation Westerlee. 

Aanvragen van klanten in de categorie kleinverbruik (gelijk aan en kleiner dan 3x80 Ampere) worden in behandeling genomen en uitgevoerd. In deze categorie vallen:

  • consumenten;
  • bedrijven en organisaties met een kleinzakelijke aansluiting.  

Meer informatie is te vinden op Stappenplan terugleveren stroom voor kleinverbruikers.

Er is alleen voor de teruglevering van elektriciteit een vooraankondiging netcongestie afgeroepen. Dit heeft geen effect op gasaansluitingen. Uw aanvraag met betrekking tot een gasaansluiting gaat door. 

Alle aanvragen zonder teruglevering van elektriciteit worden op dit moment gewoon in behandeling genomen. Uw aanvraag met betrekking tot alleen afname van elektriciteit wordt door ons op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen. 

Nee, de vooraankondiging heeft hier geen effect op. Alle aanvragen in de categorie kleinverbruik (aansluitingen gelijk aan en kleiner dan 3x80A), ook meerdere aansluitingen in een aanvraag, worden op de gebruikelijke wijze in behandeling genomen.

Let op: Om energie terug te leveren, is het nodig dat er een melding gedaan wordt via energieleveren.nl

Nieuwbouw wordt normaal aangesloten en kan, nadat panelen zijn aangemeld, energie terugleveren.

De aanvragen die wij momenteel niet in behandeling kunnen nemen, staan "in de wacht". Zodra het mogelijk is, worden deze in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Een gedeelte van het onderzoek is afgerond. Inkoopstation De Lier is met betrekking tot teruglevering ondertussen vrijgegeven. Het onderzoek naar inkoopstation Westerlee loopt nog. Hierna hebben we inzichtelijk of en waar er congestie in ons energienet aanwezig is. De vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek.