Energie opwekken voor thuis

Door zelf energie op te wekken, kunt u besparen op uw energiekosten. Dit is mogelijk onder andere met zonnepanelen of een kleine windturbine. Naast kosten besparen, draagt u ook bij aan een beter milieu. Maar wat zijn belangrijke aandachtspunten als u zelf energie gaat opwekken?

Is mijn aansluiting geschikt om stroom terug te leveren

Is mijn aansluiting geschikt?

Het is belangrijk dat uw aansluiting het vermogen van bijvoorbeeld zonnepanelen aan kan. Overleg met uw installateur of er wijzigingen nodig zijn. Is een zwaardere aansluiting nodig, bekijk de informatie over het wijzigen van uw aansluiting.  
 

Registreer uw installatie

U of uw installateur meldt de gegevens van uw installatie via de website energieleveren.nl. Wij registreren uw installatie(s) dan in onze systemen en, als uw elektriciteitsmeter geschikt is, brengen wij uw energieleverancier op de hoogte. Zo zorgt u ervoor dat de door u opgewekte stroom netjes verrekend wordt door uw energieleverancier.

Let op:
Vanaf 27 april 2021 worden extra eisen gesteld aan opwekinstallaties. Als u energie gaat terugleveren, moet uw installatie voldoen aan de Europese netcodes. Vraag uw installateur of dit het geval is. Meer informatie en een lijst van geverifieerde omvormers vindt u op de website van Netbeheer Nederland

Registreer uw installatie om energie op te wekken op energieleveren.nl
Registreer uw installatie op energieleveren.nl
Is mijn elektriciteitsmeter geschikt om stroom terug te leveren

Is mijn elektriciteitsmeter geschikt?

Het is belangrijk dat uw meter registreert hoeveel elektriciteit u heeft afgenomen en hoeveel u heeft teruggeleverd. Na uw aanmelding op energieleveren.nl controleren wij of uw elektriciteitsmeter geschikt is. Is dit niet het geval, plaatsen wij gratis een slimme meter.
 

Salderen

Wanneer u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, wordt het teveel automatisch aan het elektriciteitsnet teruggeleverd. Via uw energieleverancier kunt u een vergoeding ontvangen voor de elektriciteit die u teruglevert. Dit gebeurt met behulp van de salderingsregeling. Salderen betekent dat de opgewekte elektriciteit in mindering wordt gebracht op uw jaarverbruik. 

Lees meer over de verandering die de overheid doorvoert op de salderingsregeling.  

Voor meer informatie over salderen neemt u contact op met uw energieleverancier.
 

Salderen van stroom
Meer informatie op de website van de ACM en Consuwijzer

Meer informatie

Meer informatie over het terugleveren van elektriciteit vindt u op de volgende websites: