Samenwerking rondom kabels en leidingen versoepelen

Gepubliceerd op 12-04-2019
Leestijd 3

De provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse netbeheerders hebben samen het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 ondertekend. Hierin staan de gemaakte afspraken om het verleggingsproces in de praktijk soepel(er) te laten verlopen. De bestuurlijke ondertekening vond plaats tijdens het ‘Flexival’ op 12 april in het Museum voor Communicatie in Den Haag.

Samen voor een betere ondergrondse infrastructuur
Af en toe is het noodzakelijk om voor infrastructurele werken kabels en leidingen in de ondergrond te verleggen. Om dit verleggingsproces te versoepelen, hebben de provincie Zuid-Holland en de directies van Dunea, Evides, Oasen, Stedin, Velin, Liander en Westland Infra (proces)afspraken met elkaar gemaakt. Elke fase van het proces wordt in het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019 zorgvuldig beschreven en doorlopen. Van goed voorbereid vooroverleg tot het voorkomen van geschillen. En zo mogelijk het voorkomen van verleggingen van (bijzondere) leidingen. De volgende stap is de samenwerking op tactisch en strategisch niveau. 

Mijlpaal
“Het is een lang en intensief samenwerkingstraject geweest tussen provincie en netbeheerders, begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider. Dit heeft geleid tot twee mooie eindproducten. Allereerst het Uitvoeringsprotocol, daarnaast heeft de provincie haar regeling voor nadeelcompensatie bij verlegging van kabels en leidingen aan de hand van een evaluatie met de netbeheerders herzien. Een mijlpaal. Natuurlijk zijn we daar trots op”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen.

Samenwerking rondom kabels en leidingen versoepelen