Forse groei teruglevering zonne-energie in Westland en Midden-Delfland

Gepubliceerd op 09-02-2024
Leestijd 5

Westland Infra Netbeheer ziet, net als alle andere regionale netbeheerders, een forse groei in teruglevering van zonne-energie. Zowel het aantal klanten als het totale terugleververmogen is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het gaat hier om klanten met een aansluitcapaciteit tot en met 3x80A. Daar vallen consumenten en klein-zakelijke klanten onder. Begin 2024 leverden deze klanten met een opgesteld vermogen van 141 MW aan zonne-energie terug op het elektriciteitsnet. Dit betekent dat per uur 141.000 kWh wordt opgewekt. Met een gemiddeld jaarverbruik van 2.800 kWh per huishouden wordt in onze regio op een zonnige dag dus in 1 uur evenveel elektriciteit opgewekt, waar 50 huishoudens een jaar aan stroom van kunnen gebruiken.

Spectaculaire ontwikkeling
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de afgelopen 10 jaar te zien. In die periode zijn onze klanten bijna 30 keer zo veel vermogen energie terug gaan leveren. En het aantal klanten met zonnepanelen is ongeveer 20 keer zo groot worden.

Groei van zonne-energie in het Westland en Midden-Delfland


In 3 jaar tijd is het opgestelde vermogen aan zonne-energie verdriedubbeld van 50 MW aan de start van 2021 naar 141 MW begin 2024. Voor de groei naar de eerste 50 MW was maar liefst 25 jaar nodig. De verdubbeling van 50 MW naar 100 MW duurde minder dan 2 jaar.

Met ruim 23.000 klanten die terugleveren, levert inmiddels 36% van al onze klanten met een elektriciteitsaansluiting energie terug met zonne-installaties. Dit betekent dat 1 op de 3 woningen energie levert met zonnepanelen. 

Impact op onze energienetten
De enorme groei van teruglevering met zonnepanelen heeft ook impact op onze energienetten. Op zonnige werkdagen zien we heel veel teruglevering en weinig verbruik. Dit heeft gevolgen voor hoe wij onze netten ontwerpen, aanleggen en onderhouden. Zeker nu sinds juli 2018 nieuwbouwwoningen niet meer op het gasnet mogen worden aangesloten. Hierdoor worden nieuwe woningen verwarmd met een alternatief zoals warmtepompen, die ook elektriciteit nodig hebben.
 
Onze netten zijn altijd geschikt gebleken voor de afname en teruglevering van energie. We werken samen met de gemeenten Westland en Midden-Delfland en haar klanten en leveranciers aan een toekomstbestendige energievoorziening. 

Alle netbeheerders registreren het aantal aansluitingen dat energie teruglevert met zonne-installaties. Op de website van onze branchevereniging Netbeheer Nederland staat een overzicht van alle netbeheerders.

Duurzaam, betaalbaar en onafhankelijk
Teruglevering van energie met behulp van zonnepanelen draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken. Het zorgt er ook voor dat voor veel klanten met zonnepanelen de energierekening betaalbaar is gebleven. En het maakt onderdeel uit van de elektrificatie, waar ook de warmtevoorziening op elektriciteit wordt aangesloten.