Inrichting meterkast grootverbruik

Meterkastopstelling

Meterkastopstelling 3x100 t/m 3x400 ampere elektriciteit

Nieuwe en wijziging van aansluiting elektriciteit t/m 3x400A

U bent klant bij Westland Infra en u krijgt een nieuwe aansluiting elektriciteit t/m 3x400 Ampère. Of wilt u een wijziging op uw elektriciteitsaansluiting doorvoeren? Wat heeft u daarvoor nodig? En wat moet u en/of uw installateur doen? We leggen het u graag uit met onderstaand stappenplan.

Stappenplan:

 1. U vraagt een nieuwe of wijziging van uw aansluiting aan op www.mijnaansluiting.nl, vervolgens ontvangt u een offerte van ons.
 2. De ontvangen offerte van Westland Infra stuurt u voor akkoord volledig en ondertekend per email naar ons terug: info@westlandinfra.nl. Wij kunnen andere opdrachtformulieren en voorwaarden niet accepteren.
 3. Wij sturen u na ontvangst van de getekende offerte een akkoordverklaring en EAN-code toe. U krijgt bij een nieuwe aansluiting of een wijziging van een deelmarkt een nieuwe EAN-code.
 4. Vóór de installatie maakt u uw meterruimte klaar volgens de eisen zoals op de bijlage aangegeven. Download de eisen aan de meterruimte, zoals hiernaast aangegeven.
 5. U heeft uw energieleverancier uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden gecontracteerd.
 6. U heeft uw meetbedrijf uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden gecontracteerd. Dit geldt alleen bij aansluitingen groter dan 3x80A.
 7. U meldt bij de engineer van Westland Infra wanneer uw energieleverancier en meetbedrijf gecontracteerd zijn.
 8. Westland infra realiseert de aansluiting. 
 9. Uw meetbedrijf hangt zijn elektriciteitsmeter op.
 10. En als laatste neemt Westland infra de aansluiting in bedrijf.
   

Eisen voor het realiseren van een aansluiting
U zorgt voor de onderstaande zaken:

 • U maakt uw meterruimte klaar volgens de eisen zoals op de bijlage aangegeven.
 • U zorgt voor een elektrische-installatie volgens de NEN 1010, inclusief aarding.
 • U zorgt ervoor dat de werkplek én het kabeltracé tijdens de uitvoering veilig en vrij zijn van obstakels.
 • Het kabeltracé op uw perceel mag alleen bestaan uit een los uitneembare verharding, zoals klinkers, tegels en gras. Beton, asfalt en puinverharding is niet toegestaan. 

 

Eisen voor in bedrijfname van de aansluiting

 • Bovenstaande punten zijn allemaal gereed.
 • Uw meetbedrijf heeft de elektriciteitsmeter opgehangen en de meter is actief.
 • Uw energieleverancier is gecontracteerd en actief.
   

De uitvoeringsdatum van deze opdracht bespreken we graag met u na de opdrachtbevestiging. Westland Infra hanteert een doorlooptijd van maximaal 40 weken na opdracht voor de oplevering.