Standaard jaarverbruik gas

Het standaard jaarverbruik (SJV) is het verwachte jaarverbruik van gas op een aansluiting in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden. Dit verwachte verbruik wordt gebruikt bij aansluitingen die in de energiemarkt in de “kleinverbruikscategorie” worden ingedeeld. Dit is niet hetzelfde als het gasverbruik wat op uw jaarnota door uw energieleverancier in rekening wordt gebracht.

Standaard jaarverbruik

Voorbeeld 1: 
U heeft een huisaansluiting G4 (6 m3 per uur). Uw standaard jaarverbruik staat op kleiner dan 500 m3. Op uw jaarrekening staat een gasverbruik van 1.146 m3. Uw netwerkkosten worden niet met terugwerkende kracht aangepast. U wordt afgerekend op een standaard jaarverbruik in de categorie t/m G6 en minder dan 500 m3

Let op: In deze situatie wordt het standaard jaarverbruik voor het komende jaar gezet op de categorie t/m G6 en meer dan 500 m3 en minder dan 4.000 m3. U wordt het komende jaar dan ook afgerekend in deze hogere categorie.
 

Voorbeeld 2:
U heeft een iets grotere huisaansluiting G6 (t/m 10 m3 per uur). Uw standaard jaarverbruik staat op groter dan 4.000 m3. Op uw jaarrekening staat een gasverbruik van 3.213 m3. Uw netwerkkosten worden niet met terugwerkende kracht aangepast. U wordt afgerekend op een standaard jaarverbruik in de categorie t/m G6 en gelijk aan of meer dan 4.000 m3.   

Let op: In deze situatie wordt het standaard jaarverbruik voor het komende jaar gezet op de categorie t/m G6 en meer dan 500 m3 en minder dan 4.000 m3. U wordt het komende jaar dan ook afgerekend in deze lagere categorie.

Waarom een standaard jaarverbruik 

 Het standaard jaarverbruik is nodig om een aantal zaken uit te voeren: 

 • De netwerkkosten die u betaalt, zijn gebaseerd op het standaard jaarverbruik (dit geldt voor alle aansluitingen in de categorie kleinverbruik).
 • Energieleveranciers gebruiken het standaard jaarverbruik om een meterstand te schatten als deze niet bekend is.  
 • Energieleveranciers bepalen het maandelijkse termijnbedrag op basis van het standaard jaarverbruik. 
 • Met het standaard jaarverbruik van al onze klanten opgeteld, schatten wij het gasverbruik in van de komende periode. Zo kopen we voldoende in en zorgen we ervoor dat iedereen zeker is van gas. 
 • Ook wordt het standaard jaarverbruik meegenomen in berekeningen voor energiebesparingen.  
   

Hoe wordt het berekend 
Wij berekenen elke keer als we een nieuwe meterstand ontvangen van uw energieleverancier opnieuw het standaard jaarverbruik. Wij hanteren hiervoor de volgende voorwaarden: 

 • De periode tussen de 2 meterstanden is minimaal 300 dagen; 
 • Januari en februari moeten volledig in deze periode vallen; 
 • De meterstand is niet geschat. 

Het standaard jaarverbruik is niet hetzelfde als het verbruik op uw jaarrekening. Bij het standaard jaarverbruik gaan we uit van gemiddelde omstandigheden. Hierdoor kan wat bij u afgerekend wordt afwijken door: 

 • Een kouder of warmer jaar dan gemiddeld; 
 • Een lagere of hogere druk op het gas; 
 • De hoeveelheid energie die uit gas gehaald wordt (dit is afhankelijk van de samenstelling en de druk en temperatuur). 

Door rekening te houden met deze verschillen wordt het werkelijke gasverbruik berekend door een aantal kubieke meters gas erbij te tellen of eraf te trekken.  

Ga naar de netwerkkosten (transport- en aansluittarieven) van Westland Infra Netbeheer. 

Veelgestelde vragen

Voor elektriciteit en gas vindt u de netbeheerkosten terug op de jaarrekening van uw energieleverancier. Deze kosten zijn gebaseerd op de aansluiting die u heeft. Op basis van deze aansluitcategorie kunt u de kosten controleren in de tabellen op onze pagina "Bekjk de huidige tarieven".

Twijfelt u aan de aansluitcategorie op de jaarrekening van uw energieleverancier, neemt u dan contact met ons op. 

Het standaard jaarverbruik (SJV) is het verwachte jaarverbruik van gas op een aansluiting in een standaard jaar. Dat wil zeggen: een jaar met gemiddelde weersomstandigheden.  

Het standaard jaarverbruik gas (SJV) is grotendeels gebaseerd op het gasverbruik van afgelopen jaar. Het werkelijke gasverbruik wordt berekend aan de hand van: 

 • De druk: soms staat er meer of minder druk op het gas.
 • De temperatuur: kouder gas bevat meer energie dan warmer.
 • De calorische waarde: door de samenstelling van het gas wordt de ene keer meer energie eruit gehaald dan een andere keer.

Deze verschillen passen we toe op het verbruik door een aantal kubieke meter bij het werkelijke verbruik op te tellen of ervan af te trekken. Zo komen we tot een standaard jaarverbruik gas.

De slimme gasmeter past de berekening van de verschillen in temperatuur automatisch toe.

De druk en calorische waarde moeten nog wel toegepast worden op het gasverbruik.

Als uw standaard jaarverbruik afneemt, kan het zijn dat u in een andere tariefcategorie valt. Dit verrekenen we niet met terugwerkende kracht, of het tarief nu te laag of te hoog is geweest.  

De calorische waarde is de verbrandingswaarde van gas, ook wel de energetische waarde. Kort gezegd: hoeveel energie bevat het gas. De calorische waarde wordt uitgedrukt in de hoeveelheid megajoule (MJ) per kubieke meter (m3).  

De calorische waarde van het gas uit Slochteren in de provincie Groningen geldt als standaard voor de verbrandingswaarde. De Nederlandse gasprijzen zijn gebaseerd op deze standaard. Niet al het gas komt uit Slochteren. Er wordt ook gas gewonnen in andere provincies en op de Noordzee. De calorische waarde van deze gasvelden is lager of hoger dan het gas uit Slochteren.  

Is de calorische waarde lager, dan levert deze bij verbranding minder warmte op. Er is meer gas nodig om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Is de calorische waarde hoger, dan is minder gas nodig voor dezelfde hoeveelheid warmte.  

Het gas, uit meerdere velden met verschillende calorische waarden, wordt met elkaar gemengd tot het de standaardwaarde van Slochteren zo dicht mogelijk benadert. Toch komen er kleine afwijkingen voor. Zo krijgt een klant soms iets minder of meer energie per kubieke meter. Hierdoor wordt er een correctiefactor toegepast op het gemeten gasverbruik op de meter.
 

De Nederlandse Gasunie stelt de calorische waarde van het geleverde aardgas maandelijks vast. In de Informatiecode Gas leest u hoe de berekening tot stand komt, bijna aan het eind van het document in paragraaf B3.4. Deze is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

Het standaard jaarverbruik is niet hetzelfde als het gasverbruik op de jaarrekening van uw energieleverancier. Het is een rekenmethode om het gasverbruik vooraf in te schatten. Dit standaard jaarverbruik kunnen wij niet met terugwerkende kracht aanpassen, omdat het voor meerdere doeleinden wordt gebruikt.  

Uw netwerkkosten worden berekend op basis van het standaard jaarverbruik. Deze gaat in op de datum waarop het nieuwe standaard jaarverbruik is vastgesteld. De netwerkkosten worden achteraf niet verrekend, ook al was het tarief te laag of te hoog.