Bewaartermijn

Nieuwe wetgeving voor het langer bewaren van uw meterstanden

De huidige wet- en regelgeving voor het uitlezen van uw slimme meter gaat vanaf 1 oktober 2020 veranderen. In de nieuwe wet, die is vastgelegd in Europese regelgeving, moeten EU-lidstaten ervoor zorgen dat gedetailleerde verbruiksgegevens beschikbaar kunnen worden gesteld. Hiervoor moeten de-dagstanden worden uitgelezen en opgeslagen. Deze verplichting geldt voor een periode van 24 maanden of over de periode sinds de start van uw leveringscontract indien dit korter is dan 24 maanden. De netbeheerder verzamelt de meterstanden gedurende deze periode. Wanneer u dat wilt stellen wij deze  beschikbaar aan uw energieleverancier. Bijvoorbeeld ten behoeve van een gedetailleerde verbruiksoverzichten. Meterstanden die ouder zijn dan 24 maanden worden automatisch verwijderd.

Wat betekent dit voor u?
U hoeft geen actie te ondernemen. Uw meterstanden worden uitgelezen conform de wettelijke richtlijnen:

  • Uitlezing van uw dagstanden;
  • Uitlezing wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist;
  • Uitlezing wanneer het noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van de meter of van het energienet.

Niemand heeft verder toegang tot uw gegevens, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Privacy Gedragscode en de Privacy en Security eisen van Netbeheer Nederland. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken. Wilt u niet dat uw dagstanden voor dit doel wordt uitgelezen? Zet het uitlezen van de slimme meter uit. Let op in deze situatie vindt er nog wel uitlezing plaats voor noodzakelijk beheer en onderhoud van de meter en het energienet. 

In ons privacybeleid en gedragscode van netbeheerders leest u meer over wat wij met uw gegevens doen en hoe wij er mee omgaan.