Inrichting meterkast kleinverbruik

Westland Infra is als netbeheerder verantwoordelijk voor het plaatsen, beheren en onderhouden van gas- en elektriciteitsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. Voordat we tot het plaatsen van de meters kunnen overgaan, is het belangrijk dat een installateur of aannemer de inrichting van de meterkast verzorgt.

Wettelijke eisen inrichting meterkast

Aan de inrichting van de meterkast worden aan een aantal wettelijke eisen gesteld. De norm NEN 2768 beschrijft de eisen voor de minimale afmetingen en indeling van de meterkast voor een woning. De norm legt ook de afmetingen, de wijze van aanleg van de stijgruimten, en de inrichting van de leidingdoorvoeren vast van de leidingen die deel uitmaken van de desbetreffende distributie- en aansluitnetten. Wij stimuleren de bouwbedrijven om prefab meterkasten aan te leggen. 

Richtlijnen
Voor de richtlijnen kijkt u op Mijnaansluiting.nl. Voor bestaande situaties geldt ook de volgende Norm NEN 7244-6 hierin worden ook de eisen beschreven van bijzondere situaties zoals stijgleidingen en aansluitleidingen in parkeergarages. Een aanvrager dient bij niet standaard situaties in een vroeg stadium overleg te plegen met de netbeheerder.