Zuivere terugleveraansluiting

Dit is een aansluiting alleen bedoeld voor teruglevering van de elektriciteit aan het net. Er mag geen verbruik plaatsvinden achter deze aansluiting, hierdoor is er geen verdeelinrichting (groepenkast) aanwezig. De productie-installatie (bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolen) wordt rechtstreeks op de meter aangesloten. Geen verbruik betekent dat de totale opwekking gelijk is aan de totale teruglevering. Geschikt voor energiecollectieven (coöperatieve opwekking).

Voorwaarden en voordelen zuivere terugleveraansluiting

Voorwaarden

  • Aangesloten bij energie-collectief (energiecoöperatie of vereniging van eigenaren (VVE)).
  • Postcoderoosregeling van toepassing (Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek).
  • Geen elektriciteitsverbruik, alleen teruglevering achter deze aansluiting.

Voordelen

  • U betaalt geen capaciteitstarief voor deze aansluiting.
  • De terugleveraansluiting is niet afhankelijk van de capaciteit van de bestaande aansluiting op de betreffende WOZ. U bepaalt zelf de capaciteit, deze mag dus lager of hoger zijn, afhankelijk van de op te wekken elektriciteit.
  • Het contract van de zuivere terugleveraansluiting staat los van de bestaande aansluiting. Als de bestaande aansluiting wordt afgesloten of de eigenaar zegt het contract op, blijft de terugleveraansluiting bestaan.
  • Geen ruimte rond uw eigen woning of pand, toch meedoen aan duurzame initiatieven.

Let op: Voor een aanvraag van subsidie is een transportindicatie SCE (subsidieregeling coöperatieve energieopwekking) vereist.

U vraagt een zuivere terugleveraansluiting aan via www.mijnaansluiting.nl. Bij “Waar gaat u de elektriciteitsaansluiting voor gebruiken?” geeft u aan dat u “een zuivere terugleveraansluiting” aanvraagt.

Vraag een zuivere terugleveraansluiting aan