Vooraankondiging Structurele Congestie

Gepubliceerd op 03-10-2022
Leestijd 3

Vooraankondiging Structurele Congestie conform artikel 9.5, eerste lid, van de Netcode Elektriciteit.

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak
Westland Infra Netbeheer B.V. verwacht dat er sprake kan zijn van structurele congestie voor teruglevering van elektriciteit in het gebied gevoed door de stations in Westerlee en De Lier (wat ruwweg het Westland en Midden-Delfland beslaat). De periode waarvoor de congestie zal gelden is op dit moment nog niet precies bekend maar mogelijkerwijs langer dan 1 jaar.

De verwachte congestie wordt veroorzaakt doordat de vraag naar transportcapaciteit voor teruglevering aan het net groter is dan de beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering. De vraag naar transportcapaciteit is anders dan voorzien in de capaciteitsplanning vanwege de sterk gewijzigde marktomstandigheden voor elektriciteit.

In het genoemde congestiegebied dreigt het verwachte transportvermogen voor teruglevering op korte termijn het totale beschikbare transportvermogen voor teruglevering te overschrijden. Dit vormt de aanleiding voor de verwachte structurele congestie en de reden om de toepassing van congestiemanagement te onderzoeken.

Structurele oplossing 
Een structurele oplossing wordt onderzocht. Een planning van de eventuele netverzwaringen is nog niet bekend.

Onderzoek
Westland Infra Netbeheer B.V. doet onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5, vijfde lid. De uitkomst van het onderzoek wordt op de website van Westland Infra Netbeheer B.V. gepubliceerd.