Nieuw portaal GOPACS biedt gemak grootzakelijke verbruikers

Gepubliceerd op 09-03-2021
Leestijd 5

GOPACS heeft een nieuw digitaal portaal toegevoegd aan het platform waarin zakelijke grootverbruikers en stroomproducenten die zich bevinden in een congestiegebied, hun flexibel vermogen aan elektriciteit kunnen aanbieden. Bij een voorzien capaciteitstekort stuurt GOPACS gebruikers van dit congestiemanagementportaal een uitnodiging. Bij congestie is de vraag naar transport groter dan de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet.

GOPACS is een initiatief van de netbeheerders Stedin, Liander, Enexis Netbeheer, Westland Infra, Enduris, Rendo, Coteq en TenneT. Het online platform is bedoeld om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen waarbij gebruik gemaakt wordt van flexbiedingen op bestaande energiehandelsplatforms. Met het nieuwe loket is het voor elektriciteitsverbruikers en -opwekkers makkelijker om hun bijdrage te leveren aan het oplossen van congestie door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit af te nemen of te produceren. GOPACS wil met dit portaal dan ook zakelijke grootverbruikers zonder drempels toegang bieden tot de congestiemarkt.

Op dit moment bieden deelnemers hun beschikbare flexibiliteit aan op het handelsplatform ETPA (Energy Trading Platform Amsterdam). Bij verzoeken van GOPACS kunnen marktpartijen daar hun orders plaatsen. GOPACS controleert vervolgens of een combinatie van op- en afregelbiedingen uitkomst biedt om het tekort aan transportvermogen (congestie) in het elektriciteitsnet op te lossen. Er zijn namelijk tegenorders nodig buiten het congestiegebied om de balans in het net op nationaal niveau te handhaven. De netbeheerder met het congestieprobleem betaalt het verschil in vraag- en aanbodprijs, de spread, zodat de biedingen worden geactiveerd en congestie wordt voorkomen. Dat is de prijs die zij betalen om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen.

Makkelijke en snelle toegang
GOPACS biedt met het nieuwe congestiemanagementportaal een extra loket  dat een makkelijke en snelle toegang geeft aan zakelijke verbruikers die niet al op energiebeurzen handelen, maar wel hun beschikbare flexibiliteit willen of moeten aanbieden tegen een vergoeding als de netbeheerder hen hierom vraagt, omdat ze in een gebied zitten waar congestiemanagement wordt toegepast. GOPACS neemt hen de administratieve rompslomp uit handen en zorgt voor het aanbieden, afwikkelen en afrekenen van flexibel vermogen via het handelsplatform. De reguliere handel van flexibel vermogen op handelsplatforms blijft uiteraard gewoon bestaan.

De vraag naar flexibel vermogen neemt toe
De vraag naar flexibel elektrisch vermogen groeit sterk, naarmate het energiesysteem in de energietransitie verder wordt omgevormd tot een duurzame keten. Elektrificatie van transporten, van verwarming en industriële processen, gecombineerd met een sterke toename van decentrale opwek van elektriciteit met zon en wind, vraagt transportcapaciteit waar het elektriciteitsnet oorspronkelijk niet voor ontworpen is. Door de productie of het verbruik van elektriciteit flexibel aan te passen kan de bestaande capaciteit van het net toch optimaal worden benut en congestie worden voorkomen.

GOPACS – sinds 2019 flink gegroeid
GOPACS is in 2019 opgericht met het doel tekorten aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet op te lossen en zo een bijdrage te leveren aan een betrouwbaar en betaalbaar Nederlands elektriciteitsnet. Inmiddels is GOPACS gegroeid naar meer dan 410 actieve netaansluitingen en heeft het in 2020 zo'n 1.600 afroepen en 54.000 MWh aan spreads gekocht. GOPACS is een gezamenlijk initiatief van netbeheerders TenneT, Stedin, Liander, Enexis Netbeheer, Westland Infra, Enduris, Rendo en Coteq. GOPACS werkt samen met het intraday marktplatform van ETPA en is momenteel in gesprek met andere handelsplatforms voor aansluiting op GOPACS. Voor meer informatie, zie gopacs.eu