Slimme meter

Algemene informatie

Nee, u kunt niet zomaar worden afgesloten. Met de slimme meter kunnen wij u ook niet op afstand afsluiten. Voor afsluiten geldt wet- en regelgeving waar wij ons aan houden. Bekijk ons afsluitbeleid

Voordat een nieuwe gasmeter wordt geplaatst, controleert onze monteur standaard of de gasleiding in uw woning in orde is. Soms vindt hij een gaslek in uw binnenleiding. Voor uw veiligheid is het belangrijk dat het lek gedicht wordt. Wij mogen de binnenleidingen wettelijk gezien niet repareren, maar moeten het gas wel afsluiten om gevaar te voorkomen. Neemt u contact op met een installateur om het gaslek te verhelpen. U wordt weer aangesloten wanneer de situatie veilig is.

Als het lek in het netbeheerdersgedeelte zit, is het de verantwoordelijkheid van Westland Infra en repareren wij deze gelijk.

Inzicht in uw energieverbruik
De slimme meter geeft u vaker inzicht in uw energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar stuurt uw energieleverancier twaalf keer per jaar een overzicht van uw verbruik en een indicatie van de kosten in die periode. U kunt de slimme meter ook koppelen aan een pc of display. Zo krijgt u nog beter inzicht in uw energieverbruik. Daarnaast werken verschillende partijen aan toepassingen, die op termijn nog meer extra diensten mogelijk maken. Inzicht in uw energieverbruik maakt besparen op energie een stuk makkelijker én leuker. De slimme meter maakt dit mogelijk. Dat is niet alleen prettig voor uw portemonnee, óók voor het milieu.

Op afstand doorgeven van meterstanden
De slimme meter neemt periodiek de meterstand op en geeft die op afstand door aan de netbeheerder. U hoeft met een slimme meter dus niet meer thuis te blijven voor een meteropnemer, of zelf uw meterstanden door te geven. Ook niet als u gaat verhuizen of overstapt naar een andere energieleverancier. U hoeft dan alleen maar uw verhuizing / overstap aan uw energieleverancier door te geven. Uw energieleverancier geeft dan de juiste meterstanden automatisch voor u door.

Kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota verbeterd
Doordat met de slimme meter automatisch en op tijd de meterstanden worden uitgelezen, horen eventuele (her)berekeningen van meterstanden tot het verleden. De kwaliteit en nauwkeurigheid van uw energienota verbetert hierdoor.

Hogere betrouwbaarheid en betaalbaarheid energievoorziening
Voor netbeheerders hebben slimme meters als voordeel dat we de productie van energie door energieleveranciers en het verbruik ervan door eindgebruikers beter op elkaar kunnen afstemmen. We hoeven in de toekomst minder te investeren in het energienetwerk om de verwachte groei in de energiebehoefte aan te kunnen. Dat betekent dat de tarieven voor transport van energie niet onnodig hoeven te stijgen.

De slimme meter zelf bespaart geen energie. De meter geeft u meer inzicht in uw verbruik en met dat inzicht kunt u makkelijker energie besparen. 
U kunt bijvoorbeeld de slimme meter koppelen aan een display of een website zodat u nog beter inzicht krijgt. Dit wordt een energieverbruiksmanager genoemd. Kijk op www.energieverbruiksmanagers.nl voor een vergelijking van alle energieverbruiksmanagers en hun diensten.
 

U kunt er voor kiezen een slimme meter te laten plaatsen zonder dat uw energieleverancier de standen op afstand uitleest. De uitleesfunctie wordt dan uitgezet. In dat geval dient u zelf jaarlijks uw meterstanden door te geven. 
Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren. In dit geval geeft u zelf uw meterstanden door en ontvangt u geen overzichten van uw verbruik. Wilt u later toch een slimme meter, vraagt u deze dan aan
 

De slimme meter registreert de stroom die u van het net afneemt en teruglevert. De opgewekte energie die u zelf verbruikt, wordt niet gemeten. Als u een brutoproductiemeter heeft, kunt u de opgewekte energie daarop terugvinden. Vaak kunt u ook op de omvormer deze informatie vinden.

Ja, als wij slimme meters plaatsen, vervangen we in principe altijd de traditionele elektriciteits- en gasmeter. Behalve als dit vanwege technische redenen niet mogelijk is.

Zorgt u ervoor dat uw meterkast goed toegankelijk is voor de monteur.

Op dit moment maakt Westland Infra gebruik van het toonfrequent (TF)-signaal om de schakeling tussen dag- en nachtverbruik mogelijk te maken. Omdat het TF-signaal een verouderde en kostbare techniek is, verdwijnt het TF-signaal per 1 juli 2021. U kunt dan alleen van het dag- en nachttarief gebruik maken wanneer u een slimme meter heeft.

Nee, wij meten alleen de uitwisseling van energie tussen de aansluiting en het net. Aan de meterstanden kunnen wij niet zien welke apparaten u in huis heeft of wanneer u thuis bent. Daarnaast lezen we de standen van de voorgaande periode uit, dus niet op het moment dat u daadwerkelijk elektriciteit of gas verbruikt.

Westland Infra gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en houdt zich aan wet- en regelgeving. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid en gedragscode.

Afspraak en plaatsing van de meter(s)

Als u een afspraakbrief heeft ontvangen met inloggegevens dan kunt u uw afspraak eenvoudig zelf regelen. Heeft u geen inloggegevens of wilt u een afspraak verzetten, neemt u dan contact op met ons

Om u in de toekomst een betrouwbare energievoorziening te garanderen, plaatsen we slimme meters. De oude, traditionele meter is niet voorbereid op de toekomst en niet geschikt voor nieuwe diensten en toepassingen die u helpen uw energieverbruik omlaag te brengen.

Slimme meters plaatsen wij of een installateur die werkt in opdracht van ons. De installateur heeft een legitimatiebewijs bij zich. U mag altijd vragen naar het legitimatiebewijs van de installateur.

Nee, afhankelijk van welke meter we bij u vervangen, sluiten we stroom en/of gas tijdelijk af. In een standaardsituatie duurt de vervanging ongeveer een uur.

Schakelt u vooraf gevoelige apparaten uit.

De nieuwe meter start niet op de stand van uw huidige meter. De nieuwe meter start ook niet altijd op de nulstand, aangezien er ook meters worden geplaatst die steekproefsgewijs op nauwkeurigheid zijn getest. Deze meters hebben een verbruik geregistreerd staan op de meter. En die stand wordt vervolgens als beginstand genoteerd op het registratieformulier of op de handcomputer van de monteur. U tekent bij ingebruikname van de nieuwe meter voor die stand als beginstand en betaalt uiteraard niet voor het verbruik dat de meter al heeft geregistreerd.

De energiemeters blijven hangen. De meters zijn eigendom van uw netbeheerder. Een meter hoort bij de huisaansluiting.

Nee, u kunt zelf niet kiezen welke meter u krijgt. Op basis van de situatie in uw woning of pand en de aansluiting bepalen wij welke meter het beste van toepassing is.

Voor de plaatsing van de slimme meter heeft u een tijdsblok van twee uur doorgekregen, bijvoorbeeld tussen 8:00 en 10:00 uur. Dan kan de monteur ook rond 10:00 uur voor de deur staan. Is het tijdsblok verstreken en heeft u nog steeds geen monteur gezien? Neemt u dan contact op met onze planning

Maakt u alstublieft de meterkast leeg zodat onze monteur er goed bij kan. Schakel uw gevoelige apparaten uit of haal de stekkers uit het stopcontact. Houdt u er ook rekening mee dat onze monteur ongeveer een uur het stroom en/of gas eraf haalt om de meters veilig te wisselen. Ook is het belangrijk dat er iemand van 18 jaar of ouder aanwezig is tijdens de afspraak.

In de meeste gevallen houdt de plaatsing in dat we de traditionele gas- en/of elektriciteitsmeter vervangen in de meterkast. De gemiddelde duur van een plaatsing is 1 uur. Als de gasmeter verder weg hangt, moeten we extra werkzaamheden uitvoeren en duurt de plaatsing langer.

Neemt u hiervoor contact op met onze planning.

Ja, u kunt versneld een slimme meter aanvragen. Vraag een slimme meter aan

Privacy & Veiligheid

Nee, de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat dit niet toe. En deze is van toepassing op het gebruik van uw gegevens door de netbeheerder en de energieleverancier. Wij mogen uw gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij u daar zelf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Westland Infra gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en houdt zich aan wet- en regelgeving. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid en gedragscode.

Wij zien niet wat u verbruikt met de slimme meter. Standaard lezen we twaalf keer per jaar uw meterstanden uit, tenzij u anders aangeeft. Wij kunnen niet zien of u thuis bent of een relatie leggen tussen specifieke apparaten in uw huis en uw verbruik.

U bepaalt zelf of u uw slimme meter wilt laten uitlezen door uw energieleverancier. Alleen voor onderhoud van het energienet en de meter zelf is het uitlezen noodzakelijk.

Uw meterstanden worden automatisch uitgelezen conform de wettelijke richtlijnen:

  • één keer per jaar voor uw jaarafrekening;
  • twaalf keer per jaar voor uw maandelijkse overzichten;
  • wanneer u overstapt naar een andere leverancier;
  • als u verhuist;
  • wanneer dat noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van de meter of het energienet.

Niemand heeft verder toegang tot uw gegevens, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Dit is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Privacy Gedragscode en de Privacy en Security Eisen van Netbeheer Nederland. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken.

U bepaalt zelf of u uw slimme meter wilt laten uitlezen door uw energieleverancier. Alleen voor onderhoud van het energienet en de meter zelf is het uitlezen noodzakelijk.

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid en gedragscode van netbeheerders.

De meterstanden die wij twaalf keer per jaar ophalen, bewaren we maximaal tien dagen.

Wij lezen de slimme meter standaard twaalf keer per jaar uit en stellen deze gegevens ter beschikking aan uw energieleverancier. Deze stuurt u twaalf keer per jaar een verbruiksoverzicht. Daarnaast ontvangt u aan het einde van het jaar de jaarafrekening.

Bekijk de gedragscode waar netbeheerders zich aan houden. 

Voor het gebruik van data gelden strenge normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Privacy Gedragscode en de Privacy & Security Eisen van Netbeheer Nederland. Belangrijk is dat de data alleen voor het doel gebruikt wordt waarvoor u toestemming heeft gegeven. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken.

Meer informatie vindt u in ons privacybeleid en gedragscode.

U kunt een klacht of vraag indienen op de website van Netbeheer Nederland over het handelen van Westland Infra Netbeheer met betrekking tot het naleven van de gedragscode Slim Netbeheer. Naast het formulier voor uw klacht of vraag vindt u daar ook meer informatie over de manier waarop netbeheerders met data omgaan.

Kosten

U kunt het automatisch uitlezen van de meterstanden laten uitschakelen, hier zijn geen kosten aan verbonden. Als de slimme meter is geplaatst, verwijderen we die niet.

U kunt hier een verzoek doen om “Automatisch uitlezen meterstanden” uit te schakelen.
 

Nee, dit zal eerder dalen, doordat u meer inzicht heeft in uw energieverbruik. U betaalt alleen voor de energie die u in uw huishouden verbruikt. Wij betalen de kosten voor het uitlezen van de meterstanden.

Voor het aan- en uitzetten van de meter, brengen we geen kosten in rekening.

U kunt hier een verzoek doen om “Automatisch uitlezen meterstanden” uit of in te schakelen.

Ja, dat is mogelijk. Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter hebben een display waarvan u de meterstanden kunt aflezen. Precies zoals bij de traditionele meter.

Nee, het dag- en nachttarief (hoog- en laagtarief) blijft hetzelfde.

Als uw meterstanden in het verleden zijn geschat, kan het voorkomen dat u in die tijd eigenlijk te weinig heeft betaald voor uw verbruik. Bij het vervangen van de meter noteren we de daadwerkelijke standen. Daardoor kan de jaarrekening hoger uitvallen. Met de komst van de slimme meter komt dit niet meer voor. Heeft u vragen over uw jaarrekening? Neemt u dan contact op met uw energieleverancier. 

Blijkt uit de meterijking dat de meter inderdaad een afwijking vertoont en dat deze groter is dan toegestaan? Dan zijn de kosten van het onderzoek en vervanging van de meter, én de voorrijkosten voor ons. In dat geval bepalen wij, na het plaatsen van de nieuwe meter, op basis van de uitkomsten van het onderzoek het verbruik opnieuw. We geven dit door aan uw energieleverancier. Als uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is, of deze niet groter is dan toegestaan, komen de kosten voor de elektriciteits- of gasmeterijking voor uw rekening. U ontvangt hiervoor dan een factuur van ons.

Meterstanden

Zowel de gas- als de elektriciteitsmeter biedt de mogelijkheid om uw standen van het display zelf af te lezen. Precies zoals bij de traditionele meter.

Standaard lezen wij uw slimme meter uit in de volgende situaties waarbij wij ons houden aan de wettelijke richtlijnen:

  1. Uitlezing van uw dagstanden, zodat u een gedetailleerd overzicht van verbruiksgegevens kunt krijgen;
  2. Uitlezing wanneer u overstapt naar een andere leverancier of als u verhuist;
  3. Uitlezing wanneer het noodzakelijk is voor het beheer of onderhoud van de meter of van het energienet.

U bepaalt zelf of u uw meter wilt laten uitlezen. In het geval dat u de slimme meter laat uitschakelen worden uw dagstanden niet uitgelezen. En bij een overstap van energieleverancier en het verhuizen naar een ander woning of pand moet u zelf de standen doorgeven aan uw leverancier. Alleen voor onderhoud van het energienet en de meter zelf is het uitlezen noodzakelijk.

De slimme meter is goedgekeurd door het Nederlands Meetinstituut (Nmi). Zij hebben de slimme meter, net als de traditionele meter, uitvoerig getest op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De slimme meter is even nauwkeurig en betrouwbaar als de traditionele meter. 
Als u twijfelt aan een juiste registratie van de slimme meter kunt u de meter eventueel laten onderzoeken. Dit noemen we een meterijking. Het komt zelden voor dat een meter een technisch defect heeft. In vrijwel alle gevallen is een verandering in het verbruiksgedrag de oorzaak van een hoger verbruik.
 

Het uitlezen van uw slimme meter verloopt via een beveiligde mobiele dataverbinding (GPRS, CMDA of LTE-M) of via het elektriciteitsnet. Er wordt geen gebruikgemaakt van (uw) WiFi.

Ja, uw slimme meter heeft aparte telwerken voor teruglevering en is hiermee geschikt voor bijvoorbeeld zonnepanelen. 

De slimme meter kan u goed inzicht geven in uw energieverbruik en teruglevering. In de nabije toekomst zal het aanbod van producten en diensten die u helpen energie te besparen naar verwachting snel groeien. Met een display dat u met de slimme meter verbindt of bijvoorbeeld via een programma op uw computer of smartphone krijgt u direct inzicht in uw energiegebruik. Voor de inzet van deze mogelijkheden vormt de slimme meter de basis.