Extra meetpunt

Een extra meetpunt is een tweede meter (of meerdere meters) achter de bestaande hoofdmeter en aansluiting. Zo is het mogelijk om een andere energieleverancier te kiezen voor de tweede meter, dus meerdere leveranciers op dezelfde aansluiting (MLOEA). Een goede manier om bijvoorbeeld afgenomen en teruggeleverde energie los van elkaar te verrekenen. Een extra meetpunt is alleen mogelijk bij een elektriciteitsaansluiting.

Keuze: Seriële aansluiting

Bij deze vorm plaatst uw installateur de meetpunten op zelf gekozen plekken in uw eigen binneninstallatie. Stemt u wel de meetconfiguratie en mogelijke installatie aanpassingen met ons af voordat u de werkzaamheden laat uitvoeren.

 

Schematische uitleg van een seriele aansluiting

Keuze: Parallelle aansluiting

Bij de parallelle variant plaatsen wij een extra meetpunt, parallel aan het huidige meetpunt. Uw meetbedrijf sluit hierop vervolgens de meter aan. Voor realiseren van een parallelle aansluiting moet de elektriciteit tijdelijk afgeschakeld worden bij een bestaande aansluiting.
 

Schematische uitleg van een parallelle aansluiting
Mogelijke toepassingen en voorwaarden van een extra meetpunt

Mogelijke toepassingen

 • Een kantoorverzamelgebouw met verschillende huurders. Door gebruik te maken van extra meetpunten kan ieder bedrijf zijn eigen energieleverancier kiezen.
 • Zonne-coöperaties kunnen gebruik maken van de bestaande aansluiting van een pand waarop de zonnepanelen worden gelegd. De gebouweigenaar en de coöperatie kunnen beiden hun eigen energieleverancier kiezen. 
 • Bedrijven die (openbare) laadpalen aanbieden bij winkels of bedrijven. Het beheer en de administratie wordt zo volledig gescheiden.

Voorwaarden

 • De aansluit- en transportovereenkomst van de hoofdmeter en -aansluiting zijn van toepassing op alle extra meetpunten.
 • De extra meetpunten worden gebruikt voor dezelfde WOZ als de hoofdaansluiting. 
 • Voor elk extra meetpunt moet een overeenkomst worden afgesloten bij een energieleverancier.
 • Op een aansluiting mogen er maximaal 5 extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) zijn.
 • Voor elk meetpunt moet er een contract zijn met dezelfde meetverantwoordelijk (meetbedrijf).
 • De installaties achter de meetpunten mogen niet onderling met elkaar verbonden zijn.
 • Als de hoofdaansluiting buiten bedrijf wordt gesteld, vervallen de extra meetpunten automatisch.
 • Volgens de wet mogen extra meetpunten niet gebruikt worden voor bewoning zoals onderhuur of een studentenhuis.
Vraag een extra meetpunt aan