Nieuwe netbeheertarieven 2023 bekend

Gepubliceerd op 29-11-2022
Leestijd 4

De nieuwe tarieven voor netbeheerkosten over 2023 zijn maandag 28 november bekendgemaakt door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Voor vrijwel alle huishoudens en klanten met een grote aansluiting stijgen de tarieven komend jaar. 

Een gemiddeld huishouden met de meest voorkomende gas- en elektriciteitsaansluiting gaat volgend jaar bij Westland Infra Netbeheer ongeveer € 49,00 per maand aan transporttarief betalen. Dit betekent € 12,00 per maand meer dan 2022.

Voor klanten met een grootzakelijke aansluiting stijgen de tarieven voor de transport- en aansluitdienst voor elektriciteit met ongeveer 28% en voor gas met ongeveer 34%. De mate van stijging is afhankelijk van de grootte van de aansluiting en het verbruik.

Gestegen kosten van energie
Onze tarieven zijn wettelijk gereguleerd. Toezichthouder ACM bepaalt hoeveel elke netbeheerder, en dus ook Westland Infra, voor zijn diensten bij consumenten en bedrijven in rekening mag brengen. Die kosten zijn een onderdeel van de energierekening. 

We zijn ons bewust van de aanzienlijke stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. De gestegen kosten komt door een aantal factoren. 

Westland Infra neemt, net als de andere regionale netbeheerders, elektriciteit af bij TenneT. Wij betalen hier ‘inkoopkosten transport’ voor. Deze inkoopkosten worden in de netbeheertarieven verwerkt. De inkoopkosten van TenneT zijn structureel gestegen, waardoor onze tarieven ook stijgen.

Daarnaast kopen wij zogenoemde netverliezen in. Dit is de energie die verloren gaat bij het transport van gas en elektriciteit en bij het omzetten van bijvoorbeeld hoogspanning naar laagspanning. Ook deze kosten zijn toegenomen, omdat wij, net als onze klanten, veel meer voor gas en elektriciteit betalen dan vorig jaar. 

Ook zorgt de huidige inflatie én hoge energieprijzen voor hogere inkoopkosten. En loopt de btw-maatregel die de overheid voor 2022 instelde af. Hierdoor stijgt het btw-tarief op energie van 9% naar 21%.

Maatregelenpakket energieprijzen
Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet een maatregelenpakket energieprijzen aangekondigd met een prijsplafond voor elektriciteit en gas. Bij de totstandkoming van dit pakket voor energieprijzen is rekening gehouden met de stijging van netwerktarieven in 2023.

Energietransitie vraagt om een zwaarder en flexibeler netwerk
De energietransitie vraagt om flinke uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten. Met de inkomsten zorgen netbeheerders voor goed onderhoud van het huidige elektriciteitsnet en wordt er dagelijks hard gewerkt aan de uitbreiding ervan, zodat energie ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar blijft. Tegelijk werken we aan het net waarbij de energie niet langer centraal, maar decentraal wordt opgewekt en waarbij fossiele brandstoffen grotendeels worden vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind en zon.