Aanpassen van onze infrastructuur

Bij grote aanpassingen in de openbare ruimte kunt u er tegen aanlopen dat onze infrastructuur letterlijk in weg ligt. Denkt u onder andere aan de aanleg van wegen of een rotonde, nieuwbouw of herstructurering van een woonwijk. Ingrijpend projecten die groot effect kunnen hebben op de infrastructuur voor energie. Volgt u de onderstaande stappen en zorg ervoor dat er tijdig contact is met Westland Infra om uw plannen te bespreken. Samen kijken we naar een passende oplossing.

Benodige stappen voor aanpassing van onze infrastructuur

Benodigde stappen

Onderneemt u de volgende stappen:

  • Dien een Oriëntatieverzoek KLIC in bij het Kadaster.
  • Maak een inventarisatie van (graaf)werkzaamheden die mogelijk van invloed zijn op onze infrastructuur.
  • Bespreek de situatie met ons contactpersoon, deze vindt u in de KLIC-melding die u heeft ontvangen. Niet in alle situaties moet onze infrastructuur aangepast worden.

In het geval dat onze infrastructuur aangepast moet worden is het proces als volgt:

Let op: De doorlooptijd is sterk afhankelijk van de voorbereiding, beschikbaarheid van materialen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. De doorlooptijd is hierdoor vaak minimaal 6 maanden. 

Vraag een aanpassing infrastructuur aan