Bekijk de huidige tarieven

Elektriciteit: transporttarieven 

Aansluitcategorie Vastrecht
(per jaar)
kWh kW contract
(contractcapaciteit)

kW max
(per maand)

Verlaagd Standaard
LS 18,- 0,0202 0,0389 10,38 n.v.t.
MS/LS 441,- 0,0116 0,0116 26,91 1,66
MS 441,- 0,0116 0,0116 13,50 1,66
HS + TS/MS 2.760,- n.v.t. n.v.t. 20,70 2,16
* Prijspeil 1 januari 2021 in euro's excl. btw.

Download de aansluit- en transporttarieven elektriciteit 2021.
Download de aansluit- en transporttarieven elektriciteit 2020.

Gas Niet Profiel: transporttarieven

Aansluitcategorie Vastrecht
(per jaar)
m3/uur
(contractcapaciteit per jaar)
Niet Profiel ( > 40 m3/uur & telemetrie) 324,- 28,5944
* Prijspeil 1 januari 2021 in euro's excl. btw.

Download de aansluit- en transporttarieven gas niet profiel 2021.
Download de aansluit- en transporttarieven gas niet profiel 2020.

Gas Profiel: transporttarieven

Aansluitcategorie Vastrecht
(per jaar)
Rekencapaciteit (m3/uur) Type meter

Tarief  per eenheid
 rekencapaciteit per jaar

> 40 ≤ 65 m3/uur 18,- 40 G40 22,0460
> 65 ≤ 100 m3/uur 18,- 65 G65 22,0460
> 100 ≤ 160 m3/uur 18,- 100 G100 22,0460
> 160 ≤ 250 m3/uur 18,- 160 G160-200 22,0460
> 250 m3/uur 18,- 250 > = G250 22,0460

* Het metertype (G-waarde) bepaalt de categorie. Dit tenzij de meting in de hoge druk plaatsvindt. Alsdan dient eerst herleiding naar meting in de lage druk (G40 met meting in 8 bar betekent niet indeling in categorie 1, maar in de categorie die past bij het capaciteitsbeslag na omrekening.) Er zullen meters zijn die niet expliciet in de tabel worden genoemd. Deze worden dan toch ingedeeld in één van de bestaande categorieën. Dus een G650 betekent niet 650m3/uur, maar indeling in categorie 5 met een rekencapaciteit van 250 m3/uur. 

* Prijspeil 1 januari 2021 in euro's excl. btw.

Download de aansluit- en transporttarieven gas profiel 2021.
Download de aansluit- en transporttarieven gas profiel 2020.

Eenmalige of terugkerende kosten

De transport- en aansluittarieven worden bepaald op basis van de grootte van uw elektriciteit- of gasaansluiting. U kunt periodieke en eenmalige facturen van ons ontvangen.

Eenmalige facturen ontvangt u doorgaans voor eenmalige handelingen zoals:

  • Aansluiting van uw bedrijf op het elektriciteits- en gasnet;
  • Verwijdering, wijziging of verplaatsing van uw aansluiting.

U ontvangt periodieke facturen voor terugkerende kosten zoals:

  • Beheer en onderhoud van uw aansluiting;
  • Transport van energie naar uw bedrijf;

Zie ook de Tarievencode Elektriciteit en Gas.