Reageer op Ontwerp Investeringsplan 2022

Gepubliceerd op 01-11-2021
Leestijd 3

Vanaf 1 november t/m 29 november loopt de consultatiefase voor het Ontwerp Investeringsplan 2022 van Westland Infra. U kunt tijdens deze periode het ontwerp van ons investeringsplan inzien en uw opmerkingen of vragen met ons delen.


Investeringsplan-nieuwe-stijl
Het is de tweede keer dat consultatie deel uitmaakt van het investeringsplan-nieuwe-stijl, zoals die vorig jaar ingevoerd. Naast de permanente inzet van mensen en middelen om de betrouwbaarheid van de Nederlandse netten op het huidige hoge peil te houden, is er de complexe opgave van de energietransitie: het faciliteren van de snel groeiende vraag naar transport op het elektriciteitsnet én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur. Daarom informeren én consulteren de netbeheerders diverse landelijke en regionale partijen zo goed mogelijk. Transparantie staat daarbij voorop. 

De veranderingen in het energiesysteem zijn revolutionair en raken alle sectoren, zeker nu de capaciteit op het elektriciteitsnet eerlijk verdeeld moet worden doordat de vraag naar transportcapaciteit zeer snel toeneemt. Juist daarom vraagt het verdelen en prioriteren ervan om een open dialoog met alle belanghebbenden. Ook de aanleg van de waterstofbackbone en de productie van groen gas vragen om grote investeringen, waar we belanghebbende partijen graag bij betrekken. De nieuwe opzet van het investeringsplan biedt daar sinds vorig jaar mogelijkheden voor. Er is nu tevens een uniforme structuur die alle netbeheerders toepassen, waarbij dezelfde scenario’s als basis worden gebruikt. Deze toekomstscenario’s bevatten data uit de beschikbare transitieplannen waardoor inbreng vanuit de maatschappij is geborgd.

Wel is het van belang om te beseffen dat de investeringen in het energiesysteem nooit een eenvoudige bundeling kunnen zijn van alle wensen. We zijn bij de realisatie afhankelijk van factoren als de beschikbaarheid van materialen, middelen en fysieke ruimte in de boven- en ondergrond. Daarnaast kampen we, net als de gehele technische sector, met een groot tekort aan mensen.  

Investeringen moeten een veilig, betrouwbaar systeem opleveren dat álle maatschappelijke sectoren zo kostenefficiënt en doelmatig mogelijk faciliteert om duurzaam te functioneren. Concreet vertaald betekent dat op de lange termijn: verdubbeling van het elektriciteitsnet, de aanleg van infrastructuur voor waterstof en het creëren van voldoende capaciteit voor invoeding van groen gas in het gasnet.
 

Bekijk en reageer op het Ontwerp Investeringsplan 2022