Werkzaamheden uitgesteld

In sommige situaties kunnen wij de werkzaamheden aan uw aansluiting en/of meter niet direct uitvoeren. Deze pakken wij op een later moment op, samen met vergelijkbare werkzaamheden bij andere klanten.

Voorbeeld van een meterkast

Werkzaamheden later uitvoeren

In de volgende situaties worden de werkzaamheden op een later moment opgepakt:

  • Aansluiting waar meer werkzaamheden nodig zijn, voordat een meter geplaatst kan worden;
  • Mogelijke aanwezigheid van asbest in uw meterkast;
  • Werkzaamheden in uw gedeelte van de meterkast zijn nodig. 

In het geval van asbest in uw meterkast is het belangrijk of het in uw eigen gedeelte of ons gedeelte van de aansluiting zit. Betreft het ons gedeelte, dan pakken wij dit op. Dit wordt in één keer opgepakt, samen met dezelfde soort werkzaamheden bij andere klanten. Een projectmatige aanpak. U hoeft geen actie te ondernemen. Wij informeren u tijdig wanneer u een nieuwe afspraak kunt maken. Dit geldt ook voor andere aanpassingen die wij moeten doen om uw aansluiting geschikt te maken. Wij nemen contact met u op.

Zie ook de voorwaarden die gesteld worden aan een veilige inrichting van uw meterkast. Als u of uw installateur nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. 
 

Wanneer neemt u contact op

Als onze monteur constateert dat uw gedeelte van de meterkast niet geschikt is of als hier asbest aanwezig is. Dit geeft de monteur duidelijk bij u aan. U kunt uw meterkast het beste geschikt laten maken door een erkend installateur. Ook in het geval van asbest, kunt u het beste met een specialist schakelen. Een bedrijf voor het verwijderen van asbest kunt u vinden op de website van Stichting Ascert.

Wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd, neemt u contact met ons op. 

Veelgestelde vragen

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Deze zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels, die met het blote oog niet te zien zijn. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Vanwege deze goede eigenschappen is het in het verleden veel gebruikt in bijvoorbeeld gebouwen en woningen. Vanwege de isolerende en brandwerende eigenschappen zijn ze ook veel gebruikt in en rondom elektriciteits- en gasaansluitingen. Vanaf 1993 is elk gebruik van asbest in de bouw verboden.

Voor meer informatie zie de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Asbest is met het blote oog vrijwel niet te herkennen. Als uw woning of bedrijfspand vóór 1993 gebouwd is, bestaat de mogelijkheid dat er asbest in uw woning of bedrijfspand verwerkt is. Onze monteurs hebben trainingen gevolgd om asbestverdachte situaties te kunnen herkennen.

De Asbestwegwijzer van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft meer uitleg over asbest.

Asbest is gevaarlijk wanneer je losse vezels inademt. Hoe langer en hoe meer je bent blootgesteld, hoe groter het risico op bepaalde aandoeningen. Bijvoorbeeld wanneer asbest opgesloten zit in een achterwand is het niet gevaarlijk, maar als onze monteur hier een meterbord op moet plaatsen, kunnen er vezels vrijkomen die wel schadelijk kunnen zijn.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de GGD geven meer antwoord op de veel gestelde vragen rondom asbest en uw gezondheid.
 

In het geval dat er bij u asbest is gevonden, moet deze in de meeste gevallen veilig verwijderd worden. Sanering is een woord wat gebruikt wordt voor het vakkundig en volgens de voorschriften verwijderen en wegbrengen van het materiaal wat asbest bevat.

Stichting Ascert geeft u een overzicht van alle gecertificeerde asbestinventarisatie- en saneringsbedrijven in Nederland. Deze bedrijven worden gecontroleerd op het naleven van de wettelijke voorschriften. Zij behouden alleen hun certificaat als zij aan de voorschriften voldoen.