Offertes

Aanvragen

U vraagt een nieuwe aansluiting voor energie aan via de website Mijnaansluiting.nl. Ook een wijziging van uw bestaande aansluiting kunt u via deze website aanvragen.

U ontvangt binnen 10 werkdagen een offerte. Als wij langer nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Voor het wijzigen van contactgegevens (emailadres, telefoonnummer) neemt u contact op met uw adviseur genoemd in de offerte. Voor het wijzigen van adresgegevens van het projectadres is doorgaans een nieuwe aanvraag via Mijnaansluiting.nl nodig.

Wanneer uw bouwproject is afgerond, kunt u de bouwaansluiting laten omzetten in een vaste aansluiting of laten verwijderen. Neemt u contact op met onze Klantenservice

Offerte traject

Dit is helaas niet mogelijk.

De doorlooptijd is afhankelijk van wat er nodig is voor het project. Is het technisch eenvoudig of complex? Moet er een vergunning aangevraagd worden? De doorlooptijd voor het aanvragen van een vergunning verschilt. Gemiddeld duurt dit twee tot acht weken. Mogelijk is er sprake van vervuilde grond? In dit geval vindt eerst bodemonderzoek plaats.

Vul uw offertenummer en wat u wilt wijzigen in het contactformulier. U krijgt terugkoppeling van de voorbereider. 

Als de aansluiting meer dan 25 meter van het hoofdnet afligt, is er meer kabel en/of leiding nodig. Deze meerlengte berekenen wij aan u door.

Hoe completer u de aanvraag op Mijnaansluiting.nl indient, hoe sneller wij een offerte kunnen sturen. Afhankelijk van de aanvraag is er verschillende informatie nodig, denkt u aan foto's, plattegronden en/of situatieschetsen.

Bekijk ook de informatie voor particulier en MKB (kleinverbruik) op onze website over:


Bekijk ook de informatie voor zakelijk (grootverbruik) op onze website over:

 

Dit is niet mogelijk. Wij moeten ons aan de prijzen houden, zoals die jaarlijks door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) worden vastgesteld.

Dit is niet mogelijk. Wij hanteren één standaardprijs, die vastgesteld is door de Autoriteit Consument & Markt, voor ons hele verzorgingsgebied.

Dit is niet mogelijk. Wij houden ons aan de wettelijke vastgestelde doorlooptijden.

Dit is afhankelijk van wat er allemaal moet gebeuren en verschilt dan ook per aanvraag. De maximale doorlooptijd vindt u op uw offerte. Deze gaat in vanaf het moment dat u de offerte ondertekent en terugstuurt.

De doorlooptijd duurt aanzienlijk langer als er bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd moet worden. Zo'n aanvraag duurt gemiddeld twee tot acht weken. Ook een bodemonderzoek zorgt ervoor dat het project langer duurt. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice

Neemt u contact op met onze Klantenservice.

Ja, dit is mogelijk. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten die al gemaakt zijn, alsnog in rekening kunnen worden gebracht. Denkt u bijvoorbeeld aan kosten voor het aanvragen van bodemonderzoek of een vergunning.

Uitvoering

Heeft u al een energieleverancier geregeld? Nog niet? Regelt u eerst een leverancier. Heeft u een energieleverancier, dan kunnen wij de energiemeter(s) plaatsen. Neemt u contact op met onze Planning

Bij een nieuwe aansluiting of een wijziging van een aansluiting voorzien wij u van een nieuwe slimme meter. 

Klanttevredenheid is belangrijk voor ons. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten en neem contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen.

De energiemeter kunnen wij plaatsen vanaf het moment dat het leveringscontract met de energieleverancier is ingegaan. 

Een veilige meterkast is belangrijk. Daarom zijn er wettelijke eisen gesteld. Bekijk de eisen aan een meterkast. Werk altijd met een erkend installateur. Zij zijn op de hoogte van alle eisen.