Zegelrecht

Zegelrecht houdt in dat u als erkend installateur toestemming heeft van Westland Infra om het zegel in de meterkast te verbreken en vernieuwen. Om veilig te kunnen werken aan elektrische installaties is het zegelrecht van belang. Het zegelrecht is geldig voor (huis)installaties met een hoofdzekering van maximaal 3 x 80 ampère. Met het zegelrecht mag u:

  • De zegel op de aansluitkast verbreken;
  • Het klemmendeksel van de elektriciteitsmeter openen om de bedrading van de meter naar de groepenkast of de hoofdzekering te vervangen
  • Verwijderen of vervangen van hoofdzekeringen
  • Installaties die niet in bedrijf staan tijdelijk van spanning voorzien voor meetdoeleinden.​​​​

Het geeft geen recht tot het verzwaren van de hoofdzekering of andere aanpassingen onder de elektriciteitsmeter. Deze werkzaamheden kunt u laten uitvoeren door Westland Infra.

U kunt het zegelrecht alleen verkrijgen als u voldoet aan de gestelde eisen. Naast de vakbekwaamheid dient u te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij kunt u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid te testen. Op deze manier voldoet u aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Zegelrecht aanvragenU bent al geverifieerd.
Moment geduld...

Belangrijke informatie

Voor het oplossen van storingen aan hoofdzekeringen is het zegelrecht niet bedoeld.

Na afronding van de werkzaamheden moet u een nieuw zegel aanbrengen. U mag alleen zegels gebruiken die goedgekeurd zijn door Westland Infra Netbeheer. Heeft u vragen of wilt u het zegelrecht of nieuwe zegels ontvangen, neemt u contact op met ons.

Let op

Het onbevoegd verbreken van een zegel is strafbaar. Westland Infra kan de veiligheid van een installatie en de werking van een meter zonder een zegel niet garanderen.


Wat doen wij met uw gegevens?
Bekijkt u ons privacybeleid.