Open data

Open data is digitale informatie die wij gratis beschikbaar stellen om innovatie en verduurzaming te stimuleren om zo de energietransitie mogelijk te maken.

Gebruik van open data

De open data (opendata) gepubliceerd door Westland Infra is gratis en geanonimiseerd. U bent vrij om deze data voor eigen doeleinden te gebruiken. Leest u voor het gebruik van de open data de disclaimer.

Beschikbare open data

De open data die u vindt aan de rechterkant van deze pagina onder kleinverbruik data, omvat het energieverbruik van kleinverbruiksaansluiting van ons netgebied Westland en Midden-Delfland. Voor gas zijn dit aansluitingen tot en met 40 m³ per uur en voor elektriciteit tot en met een capaciteit van 3x80 ampère.

Onder grootverbruik data vindt u verbruiken van grootverbruiksaansluitingen gas. Dit zijn aansluitingen die de mogelijkheid hebben om 65 m3 per uur of meer door te laten. 

Bekijk ook de volgende gegevens:

Centraal platform Partners in Energie

Vanaf 19 juni 2023 zijn alle regionale netbeheerders overgegaan naar een centraal platform voor het indienen van dataverzoeken, namelijk Partners in Energie. Partners in Energie heeft als visie om hét centrale platform te worden voor partijen in de energiesector. Om dit te bereiken faciliteren zij interacties over energie, kennis, informatie, data en communicatie tussen de diverse partijen in de sector.

Indienen van uw dataverzoek
Dataverzoeken kunnen vanaf heden worden ingediend via www.partnersinenergie.nl via het kopje 'datadiensten'. Via dit loket kunt u nu gemakkelijk een dataverzoek indienen voor 1 of meerdere netbeheerders. Nadat het verzoek is ingediend krijgt u binnen 5 werkdagen bericht over de mogelijkheden, doorlooptijd en mogelijke kosten die verbonden zijn aan het opmaken van de gevraagde dataset. Het is niet meer mogelijk om decentraal een dataverzoek in te dienen.