Toekomstscenario’s Zuid-Hollandse energievoorziening in beeld

Gepubliceerd op 04-02-2021
Leestijd 6

Zuid-Holland wil overstappen op duurzame energie. Wat betekent dat voor de energie-infrastructuur? Om die vraag beter te kunnen beantwoorden, lieten de Provincie Zuid-Holland, netbeheerders Stedin, Liander, Westland Infra, Gasunie en TenneT en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoek doen op basis van vijf toekomstscenario’s door TNO, Quintel en CE Delft. De ‘Systeemstudie Energie-infrastructuur Zuid-Holland’ geeft een breed beeld van de toekomstige energievoorziening: van woningen tot industrie, van energievraag tot aanbod. Opdrachtgevers Stedin, Havenbedrijf Rotterdam en Provincie Zuid-Holland namen de studie vandaag in ontvangst.

Gaan we onze huizen verwarmen met aardwarmte of met duurzame elektriciteit? Hebben we in 2050 een regionale energiemarkt, wekken we onze energie lokaal op of maken we deel uit van een wereldwijd systeem? De scenario’s laten een breed palet aan toekomstmogelijkheden zien. De totale vraag in onze provincie naar energie in 2050 varieert per scenario, van 9% krimp tot 27% groei ten opzichte van nu. Binnen die totale energievraag treden grote systeemverschuivingen op. De aanbevelingen en inzichten in de studie helpen netbeheerders, energieleveranciers, overheden, gebruikers en andere partners om te bepalen wat er nodig is om zich hierop voor te bereiden. In elk scenario blijken flink investeren én samenwerken cruciaal voor een toekomstbestendige infrastructuur.

 

Samen aan de knoppen

 

Berend Potjer, gedeputeerde energie van de provincie Zuid-Holland: “Heel goed dat dit rapport er is, en nodig ook. Met 3,7 miljoen inwoners en onze economische mainports is een betrouwbare duurzame energievoorziening cruciaal. Deze 5 toekomstscenario’s helpen ons om beter zicht te krijgen op de maatregelen en investeringen die nodig zijn. Het is geen simpele kwestie van het energienet aanpassen aan de behoefte, en klaar. We moeten vanuit het hele energiesysteem- dus vraag en aanbod, de verschillende sectoren - onze energievoorziening vorm geven. Zie het als een duurzaam dashboard: gebruikers, leveranciers en netbeheerders en overheden zitten allemaal samen aan de knoppen die bepalend zijn voor energievraag, aanbod en energie-infrastructuur. Logisch dat de belangrijkste aanbeveling over samenwerken gaat.”

 

Concretiseren investeringen

 

David Peters, CTO netbeheerder Stedin: “Deze studie geeft aan dat welk scenario we ook volgen, de impact op de energie-infrastructuur groot is en dat de netbeheerders Liander, Gasunie, Stedin, TenneT en Westland Infra fors moeten investeren in verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. We hebben tot 2050 bij praktisch elk elektriciteitsstation in Zuid-Holland werk te doen. De vraag is dus niet of we investeren, maar wanneer. Met de samenwerking en het integrale beeld door deze studie, zie ik voor ons als netbeheerders een paar kansen. Zo kunnen we samen met overheden en regio’s de regionale plannen concretiseren zodat netbeheerders de investeringen en werkzaamheden in tijd kunnen gaan inplannen. En we kunnen beter met elkaar de maatschappelijke baten en kosten van keuzes overzien.”

 

Rotterdam als Mainport Groene energie

 

Stijn van Els, directeur Commercial & Delivery, Havenbedrijf Rotterdam: “Een nieuw, duurzaam energiesysteem vergt grote investeringen in infrastructuur voor die duurzame energie. We zijn al volop bezig met de ontwikkeling van infrastructuur voor warmte, CO2, waterstof en elektriciteit van windparken op zee. Die infra is een randvoorwaarde voor de verduurzaming van de industrie en daarmee de regio. De toekomst is ongewis, maar dat mag geen reden zijn om beslissingen voor ons uit te schuiven. We moeten kennis delen, het energiesysteem integraal benaderen, en vooral voortvarend aan de slag.”

 

Bestaande data en scenario’s

 

De energietransitie heeft grote impact op de energie-infrastructuur. Om de mogelijke ontwikkelingen in beeld te brengen hebben de onderzoekers vijf scenario’s opgesteld, één voor 2030 en vier voor 2050. De onderzoekers hebben bestaande data en scenario’s bij elkaar gebracht tot een integraal toekomstbeeld, vanuit verschillende sectoren: van het opwekken van duurzame energie tot de toename van elektrisch vervoer en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De studie wordt periodiek geactualiseerd en aangevuld.

Op de website van de systeemstudie kunt u de verschillende scenario’s en thema’s bekijken. Hier staat ook het rapport.