Contractcapaciteit elektriciteit wijzigenU heeft nog 18 karakters over.
Een nieuwe contractcapaciteit gaat altijd in per de eerste van een aankomende maand en kan niet met terugwerkende kracht ingaan.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...

Belangrijke informatie

Dit aanvraagformulier is alleen van toepassing voor aansluitingen die op afstand worden uitgelezen.

Volgens de Tarievencode Elektriciteit is iedere verbruiker met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère verplicht een gecontracteerd transportvermogen op te geven. Het gecontracteerd transportvermogen, ook wel contractcapaciteit genoemd, is dat vermogen dat de gebruiker redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar af te nemen. Houd bij het invullen rekening met onderstaande regels.

  • Het contractvermogen kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast
  • Een wijziging van het contractvermogen gaat in per de eerste van de volgende maand
  • Een verlaging van het transportvermogen kan niet eerder ingaan dan twaalf maanden na de laatste aanpassing naar boven


Na het indienen van het verzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd of instemming is verleend.

Overschrijden transportvermogen
Bij een overschrijding wordt het transportvermogen per de eerste van de maand, waarin de overschrijding van het transportvermogen heeft plaatsgevonden, aangepast naar de overschreden waarde.

Indien binnen twaalf maanden na een verzoek voor het verlagen van het transportvermogen een overschrijding plaatsvindt, wordt het transportvermogen met terugwerkende kracht, tot en met de maand waarin het transportvermogen is verlaagd, aangepast naar de overschreden waarde. Meer informatie over de Tarievencode Elektriciteit vindt u op de website van de ACM.

* Bekijk de Algemene Voorwaarden.


Wat doen wij met uw gegevens?
Bekijkt u ons privacybeleid.