Contractcapaciteit elektriciteit wijzigenAanpassen van het contractcapaciteit teruglevering is t.b.v. het terugleveren met een WKK. Bij andere manieren van terugleveren wordt bij meer of minder capaciteit uw installatie aangepast. Wilt u een nieuwe of wijziging van een terugleverinstallatie (bijv. zonnepanelen) melden, vult u a.u.b. het formulier “Teruglevering energie regelen” in.


Belangrijke informatie
Heeft u een nieuwe opwekinstallatie of is deze gewijzigd. En is de opwekinstallatie groter dan 1 MW? Dan dient u uiterlijk 3 maanden voor datum van ingebruikname een PGMD-document in te dienen. Uiterlijk 1 maand voor datum van ingebruikname krijgt u uitsluitsel van ons of de opwekinstallatie voldoet aan de gestelde eisen. Na verzending van dit formulier ontvangt u een zogenaamd PGMD-document als bijlage per email. Vult u de gevraagde technische informatie in dit document zo compleet mogelijk in. Verdere instructies staan in de email die u na verzending van dit formulier ontvangt.
 

U heeft nog 18 karakters over.
Een nieuwe contractcapaciteit gaat altijd in per de eerste van een aankomende maand en kan niet met terugwerkende kracht ingaan.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...

Belangrijke informatie

Dit aanvraagformulier is alleen van toepassing voor aansluitingen die op afstand worden uitgelezen.

Volgens de Tarievencode Elektriciteit is iedere verbruiker met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère verplicht een gecontracteerd transportvermogen op te geven. Het gecontracteerd transportvermogen, ook wel contractcapaciteit genoemd, is dat vermogen dat de gebruiker redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar af te nemen. Houd bij het invullen rekening met onderstaande regels.

  • Het contractvermogen kan niet met terugwerkende kracht worden aangepast
  • Een wijziging van het contractvermogen gaat in per de eerste van de volgende maand
  • Een verlaging van het transportvermogen kan niet eerder ingaan dan twaalf maanden na de laatste aanpassing naar boven

Na het indienen van het verzoek wordt u schriftelijk geïnformeerd of instemming is verleend.

Overschrijden transportvermogen

Bij een overschrijding wordt het transportvermogen per de eerste van de maand, waarin de overschrijding van het transportvermogen heeft plaatsgevonden, aangepast naar de overschreden waarde.

Indien binnen twaalf maanden na een verzoek voor het verlagen van het transportvermogen een overschrijding plaatsvindt, wordt het transportvermogen met terugwerkende kracht, tot en met de maand waarin het transportvermogen is verlaagd, aangepast naar de overschreden waarde. Meer informatie over de Tarievencode Elektriciteit vindt u op de website van de ACM.

* Bekijk de Algemene Voorwaarden.

Belangrijk
Wijzigingen van de contractwaarde (kW gecontracteerd) dienen op grond van de TarievenCode voorafgaand aan de maand opgegeven te worden. Vanaf de contractering voor de maand januari 2022 gaan wij dit strikter handhaven. Dat betekent dat gewenste wijzigingen ingaande januari 2022 in december 2021 gemeld dienen te zijn.

Terugleverinstallatie melden?
Wilt u een nieuwe of wijziging van een terugleverinstallatie (bijv. zonnepanelen) melden, vult u dan het formulier “Teruglevering energie regelen” in.

Wat doen wij met uw gegevens?
Bekijkt u ons privacybeleid.