Transportindicatie voor OWE-subsidie 2024

Gepubliceerd op 28-05-2024
Leestijd 2

OWE staat voor “Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse”. De overheid wil door middel van deze subsidieregeling de productie van volledig hernieuwbare waterstof stimuleren. De subsidieronde gaat na de zomervakantie 2024 open. Binnenkort wordt de exacte datum vastgesteld. Het totale budget van deze subsidie voor 2024 is €997.200.000.  

Wanneer komt u in aanmerking 
De OWE-subsidie is voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren om hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind te produceren. De elektrolyser heeft een vermogen van minimaal 0,5 MW. U komt alleen in aanmerking voor subsidie als u waterstof maakt met uw productie-installatie. 

Subsidie 
U kunt subsidie ontvangen over het investeringsdeel en het exploitatiedeel. Bij het investeringsdeel denkt u aan de kosten die nodig zijn voor het realiseren van uw productie-installatie. Bij het exploitatiedeel krijgt u een vergoeding per opgewekte kilogram waterstof. 

Meer informatie en alle voorwaarden vindt u op de website van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).  

Transportindicatie 
Voor de aanvraag van een OWE-subsidie heeft u een transportindicatie nodig. In een transportindicatie geeft de netbeheerder aan of er ruimte is op het net voor de gewenste capaciteit in jouw project. Zonder deze indicatie neemt het RVO uw aanvraag niet in behandeling. Vraag een transportindicatie OWE aan

Let op: 
Deze transportindicatie is niet bedoeld voor aanvragen met betrekking tot SDE++ of SCE. Dit zijn andere subsidies. Meer informatie over transportindicatie SDE++ of SCE.  
 

Vraag een transportindicatie OWE aan.