Contractcapaciteit

Contractcapaciteit elektriciteit wijzigen

Contractcapaciteit elektriciteit

Dien een verzoek in om uw contractcapaciteit van elektriciteit te wijzigen.

Vraag een wijziging aan

Contractcapaciteit elektriciteit afname

Het gecontracteerd transportvermogen, ook wel contractcapaciteit genoemd, is het vermogen dat u verwacht maximaal op enig moment in het jaar af te nemen. Volgens de Tarievencode Elektriciteit is iedere verbruiker met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère verplicht deze contractcapaciteit op te geven.

Zelf verantwoordelijk
U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de verwachte maximale capaciteit. Bij het realiseren van een nieuwe aansluiting kunt u de contractcapaciteit bij ons aangeven. Neemt u de beschikking over een bestaande aansluiting over van een ander bedrijf dan kunt u voor die aansluiting een nieuwe contractcapaciteit aan ons doorgeven.

Wijzigen contractcapaciteit
U kunt een verzoek indienen om de contractcapaciteit aan te passen. De aanpassing gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw schriftelijke verzoek voor aanpassing hebben ontvangen en bevestigd. Een verlaging van de contractcapaciteit kan niet eerder ingaan dan twaalf maanden na de laatste aanpassing naar boven. 

Overschrijden contractcapaciteit
Bij een overschrijding wordt de contractcapaciteit vanaf de eerste dag van de maand waarin de overschrijding heeft plaatsgevonden, automatisch aangepast naar de overschreden waarde. Wanneer binnen twaalf maanden na een verzoek voor verlaging van de capaciteit een overschrijding plaatsvindt, passen wij de capaciteit met terugwerkende kracht tot en met de maand waarin die is verlaagd aan naar de overschreden waarde. Na 12 maanden na een overschrijding wordt u contractcapaciteit niet automatisch weer verlaagd. U dient een wijziging altijd bij ons aan te vragen.

Belangrijk
Wijzigingen van de contractwaarde (kW gecontracteerd) dienen op grond van de TarievenCode voorafgaand aan de maand opgegeven te worden. Vanaf de contractering voor de maand januari 2022 gaan wij dit strikter handhaven. Dat betekent dat gewenste wijzigingen ingaande januari 2022 in december 2021 gemeld dienen te zijn.

Contractcapaciteit gas wijzigen

Contractcapaciteit gas

Dien een verzoek in om uw contractcapaciteit van gas te wijzigen.

Vraag een wijziging aan

Let op!
Bij veel leveranciers moet u ook een maximale capaciteit opgeven voor het landelijk transport. Dit staat los van de hier bedoelde contractwaarde, die over het regionaal transport bij uw netwerkbedrijf gaat.

Contractcapaciteit gas

Is uw verbruik groter dan 170.000 m3 per jaar, dan moet u volgens de Tarievencode Gas vooraf aan ons doorgeven wat uw verwachte maximale capaciteit is. Deze maximale capaciteit, ook wel contractwaarde genoemd, is de capaciteit (in m³/u) die u verwacht op enig moment in een kalenderjaar maximaal gedurende één uur nodig te hebben.

Zelf verantwoordelijk
U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de verwachte maximale capaciteit. Bij het realiseren van een nieuwe aansluiting kunt u de contractwaarde bij ons aangeven. Neemt u een bedrijf over of gaat u een bedrijf huren, dan blijft de op de aansluiting aanwezige contractwaarde vooralsnog bestaan. Deze kunt u wel bij ons wijzigen.

Tussentijds wijzigen van contractwaarde
U kunt een verzoek indienen om de contractwaarde aan te passen. De aanpassing gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw schriftelijke verzoek voor aanpassing hebben ontvangen en bevestigd.

Overschrijding contractwaarde
Bij een overschrijding van de opgegeven contractwaarde wordt u over die waarde het hele kalender jaar afgerekend. Een overschrijding houdt geen automatische aanpassing in van de contractwaarde. Na een verhoging van de capaciteit is het 12 maanden lang niet meer mogelijk om de waarde te verlagen.

Belangrijk
Wijzigingen van de contractwaarde (m3/uur gecontracteerd) dienen op grond van de TarievenCode voorafgaand aan de maand opgegeven te worden. Vanaf de contractering voor de maand januari 2022 gaan wij dit strikter handhaven. Dat betekent dat gewenste wijzigingen ingaande januari 2022 in december 2021 gemeld dienen te zijn.

Voor de volledigheid vermelden wij dat de regeling voor dagcontracten ongewijzigd wordt voorgezet naar 2022. De details en aanvraagtermijnen zijn te vinden op de pagina dagcontract gas

Tijdelijk extra capaciteit nodig

Heeft u tijdelijk extra gascapaciteit nodig? Mogelijk kunt u dan uit de voeten met een dagcontract gas.