Spanningskwaliteit

De spanning op een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk moet voldoen aan een bepaalde kwaliteit, de zogenaamde spanningskwaliteit. De juiste spanningskwaliteit is belangrijk om bijvoorbeeld te zorgen dat apparatuur goed blijft werken. De hoogte van de spanning in het Nederlandse net is 230 Volt met een frequentie van 50 Hertz. Wanneer de hoogte van de spanning te veel afwijkt van deze vastgestelde norm is er sprake van netvervuiling. Dit kan uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. 

Oorzaken spanningsproblemen

We gebruiken samen steeds meer elektriciteit door de stijging van het aantal elektrische apparaten. Wanneer op het zelfde moment veel elektriciteit wordt gevraagd, kan een te lage spanning ontstaan. Ook leveren we meer elektriciteit aan het net door de groei van het aantal zonnepanelen. Op zonnige dagen kan de netspanning stijgen door het grote aanbod van energie. Daarnaast kan een spanningsdip optreden door kortsluiting in het net, bijvoorbeeld door graafschade.  

Spanningskwaliteit

Metingen spanningskwaliteit

Wij voeren steekproefsgewijs diverse metingen uit om de spanningskwaliteit van ons elektriciteitsnet te bewaken. De resultaten van deze metingen tonen dat de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening goed en stabiel is. We gebruiken de metingen en uitkomsten ervan om de spanningskwaliteit binnen onze regio’s Westland en Midden-Delfland te bewaken en goed te houden.

Wilt u als consument of kleinzakelijke organisatie meer informatie leest u dan de brochure Spanningskwaliteit van branchevereniging Netbeheer Nederland of kijk op hun website.