Transportindicatie

Transportindicatie nodig voor aanvraag subsidie

Wilt u elektriciteit produceren? Vanaf het najaar 2019 geldt een aanvullende voorwaarde bij het aanvragen van subsidie. Voor de aanvraag is een transportindicatie nodig. Hieruit moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. 

Westland Infra Netbeheer kan alleen een transportindicatie uitgeven voor haar verzorgingsgebied. Weet u niet wie uw netbeheerder is? Dit controleert u op het EAN-Codeboek.
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Transportindicatie voor subsidie SCE

Transportindicatie voor subsidie SCE

SCE staat voor "subsidieregeling coöperatieve energieopwekking” (bekend als de postcoderoosregeling). De transportindicatie SCE kunt u jaarrond aanvragen. Een transportindicatie voor de SCE subsidie is alleen verplicht in het geval van een grootverbruikaansluiting. 

Vraag een transportindicatie SCE aan
Transportindicatie voor subsidie SDE++

Transportindicatie voor subsidie SDE++

SDE staat voor “stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie”. Voor de openstelling van de SDE++ kijken op de website van het RVO. Rond de periode van openstelling kunt u een benodigde transportindicatie SDE++ aanvragen.

Vraag een transportindicatie SDE++ aan