Schades en klachten

Schades

Wat vervelend dat u schade heeft. Wij adviseren u eerst het stappenplan schade te doorlopen om te controleren of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Natuurlijk kunt u ook ons schadeformulier indienen.

Om te onderzoeken of de schade terecht is, kan het soms langer duren. Wilt u de status weten, neemt u contact met onze Klantenservice.

Houdt u het dossiernummer bij de hand en neem contact met onze Klantenservice.

Klachten

Klanttevredenheid is belangrijk voor ons. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening laat het ons weten en neem contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen.

Het onderzoek naar uw klacht kan soms wat langer duren. Wilt u de status weten, neemt u contact met onze Klantenservice.

Neemt u contact met onze Klantenservice.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Energie en Water. Het adres van de Geschillencommissie is:

Geschillencommissie Energie en Water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl