Energienet in 2022 meer dan 99,99 procent betrouwbaar

Gepubliceerd op 06-03-2023
Leestijd 4

Het Nederlandse energienet is één van de betrouwbaarste van Europa. In 2022 zaten onze klanten in Westland en Midden-Delfland gemiddeld 14 minuten zonder stroom en 36 seconden zonder gas. Dit ligt later dan het landelijk gemiddelde. In Nederland hadden huishoudens en zakelijke gebruikers 22 minuten geen stroom en 70 seconden geen gas door onderbrekingen. Hiermee komt de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten neer op ruim 99,99 procent.

De gemiddelde duur van een elektriciteitsonderbreking is in Nederland in 2022 met 62 minuten lager dan dat van afgelopen jaren. Belangrijke reden hiervoor is dat storingen in de netten steeds sneller worden opgespoord en verholpen, dankzij modernisering en digitalisering van het energienet. Denk hierbij aan de inzet van slimme meters, storingsverklikkers en op afstand bestuurbare schakelaars. 

Ga naar de verkorte resultaten van het elektriciteitsnet in 2022.

In het gasnet ligt de gemiddelde duur van een onderbreking in 2022 op 182 minuten. Dit is hoger dan afgelopen jaren. De reden hiervoor is een aantal complexe storingen met een lange onderbrekingsduur.

Ga naar de verkorte resultaten van het gasnet in 2022.

Belangrijke storingsoorzaak: graafwerkzaamheden
Een belangrijke storingsoorzaak voor gas en elektriciteit zijn graafwerkzaamheden. Graafschade wordt door de netbeheerders zelf veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook door civiele aannemers, hoveniers en particulieren die zonder klicmelding graven in de grond. Er wordt door de netbeheerders voortdurend gewerkt aan nieuwe maatregelen om graafschade te beperken. Naast het doen van controles in het veld voor informatieverbetering, besteden de netbeheerders jaarlijks in een campagne aandacht aan manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde Klic-melding.

Vind meer informatie over een Klic-melding om veilig te graven. 

Andere oorzaak: veroudering of slijtage
Vooral in het elektriciteitsnet is veroudering of slijtage ook een belangrijke storingsoorzaak. Door de energietransitie worden kabels en componenten in de netten steeds zwaarder belast. Hierdoor kunnen ze sneller verouderen. Door onder andere monitoring van hun componenten, storingsanalyses en materiaalonderzoeken scherpen de netbeheerders hun onderhouds- en vervangingsprogramma continue aan.
 

Onderbrekingen in 2022