Midden in de samenleving

Wij dragen als netwerkbedrijf bij aan een leefbare samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij dan ook als een integraal onderdeel van onze identiteit. Om dit in onze bedrijfsvoering te borgen hebben we in 2019 onze bedrijfsdoelen en kernwaarden in overeenstemming gebracht met de internationale duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze doelen worden ook wel Sustainable Development Goals genoemd (‘SDG’s’).

Daar duurzaamheid één van de basispijlers van onze bedrijfsvoering is, vinden wij het belangrijk om ons duurzaamheidsbeleid meetbaar en vergelijkbaar te maken met andere organisaties met behulp van benchmarking en de SDG-standaarden. We hebben vier SDG’s gekozen die het meest relevant zijn voor onze stakeholders en onze medewerkers.
Onze meest relevante thema’s rondom duurzaamheid zijn gebaseerd op onderstaande SDG’s:

  • SDG 7 ‘Betaalbare en duurzame energie’
  • SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’
  • SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’
  • SDG 17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’.

Het creëren van waarde voor mens en omgeving

Westland Infra heeft een belangrijke rol te vervullen voor de maatschappij en de welvaart van de regio waarin wij werkzaam zijn. Onze dagelijkse activiteiten zijn gericht op de garantie van energiebeschikbaarheid voor nu en voor de toekomst en zo een continue bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio. De activiteiten moeten betaalbaar, veilig, non discriminatoir en in samenwerking met betrokken partijen gebeuren. 

Onze aandacht ligt bij duurzame ontwikkelingen in de regio’s Westland en Midden-Delfland, maar ook daarbuiten. Wij geven een visie op de toekomst van de energietransitie en brengen het mogelijk ook tot uitvoering. Daarbij is het verminderen van broeikaseffecten een belangrijke drijfveer. Daarnaast willen we ook een positieve bijdrage leveren aan financiële, sociale, maatschappelijke en milieutechnische resultaten van onze klanten en stakeholders.