Veilig graven

Bereidt u goed voor als u gaat graven in uw tuin

Veilig graven in de tuin

In Nederland ligt de grond vol kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, riolering, water, tv, internet en telefonie. Met graafwerkzaamheden kunt u deze beschadigen. Hierdoor kunnen storingen, lekkages en onveilige situaties ontstaan. Het is belangrijk dat u en anderen geen letsel oplopen. Gaat u daarom altijd voorzichtig te werk.

Belangrijke informatie

 • Kabels en leidingen liggen tussen de 30 cm en 1 m diep, dit kan afwijken door verzakking op ophoging van de grond.
 • In de meeste gevallen liggen de kabels en leidingen vanuit uw meterkast naast of onder de voordeur aangesloten op de hoofdkabels en -leidingen in de straat. 
 • Graaf voorzichtig, laag voor laag.
 • Paaltjes in de grond slaan, valt ook onder graafwerkzaamheden.
 • Groot en/of diep graafwerk altijd een KLIC-melding doen in veel gevallen is dit zelfs verplicht. 

Graven met een graafmachine

Gaat u met een graafmachine aan de slag, dan is een KLIC melding (of graafmelding) zelfs wettelijk verplicht. Nadat u een KLIC-melding heeft gedaan, ontvangt u informatie over de ligging van kabels en leidingen in de grond. Zo voorkomt u storingen en schade aan kabels en leidingen. Meer informatie over een KLIC-melding

Graven met een graafmachine? Maak een KLIC melding
Kabel of leiding geraakt? Bel ons zo snel mogelijk !
Toch een kabel of leiding geraakt bel 0900 9009

Toch een kabel of leiding geraakt

 • Zorg dat u op grote afstand staat van de schadelocatie.
 • Bel direct 0800-9009.
 • Dek de schade of het lek niet af met grond.
 • Probeer het ook niet te repareren of af te plakken met duct tape.
 • Raak beschadigde kabels en leidingen niet aan.
 • Meld het ook bij ons als alleen de buitenkant (de mantel) van een elektriciteitskabel is beschadigd.

Wat is een KLIC-melding

In een KLIC-melding geeft u aan waar en wanneer u gaat graven bij het Kadaster. Na uw melding ontvangt u een bevestiging met het overzicht welke netbeheerders kabels en leidingen beheren in de grond waar u gaat graven. Via het Kadaster ontvangt u van deze netbeheerders alle informatie over de ligging van de kabels en leidingen. Om een melding te doen heeft u DigiD nodig en de kosten zijn € 11,-. Direct een KLIC-melding doen

Vragen over uw ontvangen KLIC-melding
Heeft u vragen over de KLIC-melding die u ontvangen heeft? In de informatie die u heeft ontvangen, staat een contactpersoon. Diegene staat u graag te woord. 

Maak een KLIC melding bij het Kadaster